Norsk pressekonference sendes direkte på Webcast efter kvoteråd for makrel

Norsk pressekonference sendes direkte på Webcast efter kvoteråd for makrel

Kvoterådet for makrel i 2014 er 890.000 tons mod kvoten på 542.000 tons i år.
Landene der forvalter makrelbestanden, Norge og EU samt Færøerne og Island, kunne ikke blive enige om fordelingen af kvoten i 2013, og har derfor sat deres egne nationale kvoter for makrellen, som derfor i 2013 sikkert lander på en samlet fangstmængde på ca. 900.000 tons.

Mens de involverede lande slås indbyrdes om kvoterne, slås forskerne med at finde ud af hvor stor makrelbestanden egentlig er. De mangelfulde fangstdata bærer en del af skylden, for hvorfor det er så svært at regne størrelsen af bestanden ud, efter den nuværende model. Den model er derfor blevet forkastet af det internationale råd for havforskning (ICES). Der ligger derfor ikke længere et analytisk mål for hvor stor bestanden er, ud over at bestanden åbenbart har været stor nok til at kunne klare det fiskepres makrellen har været udsat for de senere år. Det har afstedkommet et råd på 890.000 tons, som er et gennemsnitligt fangsttal for de foregående tre år.

Havforskningsinstituttet står for Norges bidrag til ICES og leverer kortlægningsdata og ekspertise, også når det gælder andre arter som, vårgydede sild, kulmule og hestemakrel.

Modsat makrellen, anbefaler ICES en kraftig reduktion i kvoten for NVG-sild, der i forhold til sidste år reduceres med næsten en tredjedel. Fra 619.000 tons til en kvote i 2014 på kun 418.000 tons. Her var der heller ikke enighed blandt aftalelandene for 2013, hvorfor hvert land selv satte deres egne kvotemål for silden, der således med al sandsynlighed lander på 692.000 tons NVG-sild i år.

Tilsvarende makrel, som opnåede en kraftig stigning for 2014, sker der næsten det samme for kulmule, der får en betydeligt bedre kvote til næste år, 949.000 tons, imod 643.000 tons for indeværende år.

Modsat sker der en mindre reduktion i kvote rådet for hestemakrellen, der med ICES anbefaling går lidt tilbage fra 126.000 tons i år til 111.000 tons til næste år.

I Norskehavet lever tre af verdens største fiskebestande, makrel, sild og kulmule. Rådet for hvor mange fisk der kan fiskes af disse bestandene i 2014, blev præsenteret i dag torsdag den 3. oktober klokken 13.00 og afgørelsen fra ICES blev fulgt op af en direkte udsendelse via Webcast af en pressekonferencen der fulgte, i det norske Havforskningsinstitut.

Netop nu knytter der sig ekstra stor interesse til kvoterådet for makrel, som er historisk i både størrelse og udbredelse, da Norskehavet pt er genstand for en debat om den spændte fødesituation der er blandt arterne i dette havområde. Samtidig med stigningen i mængden af makrel, og for så vidt også for sild og kulmule, er fødegrundlaget i form af dyreplankton gået ned. Denne udvikling er dog ved at vende, viser nye tal fra det norske Havforskningsinstitut.

Under den direkte udsendelse blev der givet en statusopdatering for Norskehavet efter sommerens forskningstogt i dette farvand, af en panel af forskere fra Havforskningsinstitutet, som også sad klar til at svare på spørgsmål.