Norsk kredsløbstankegang i maritim bioøkonomi tildeles forskningsmidler.

Norsk kredsløbstankegang i maritim bioøkonomi tildeles forskningsmidler.

Norge støtter forskning i fisk og skaldyr med 45 mio.kroner over en treårig periode.
I en fælles meddelelse fra Det Norske Fiskeri- og Havbrugsnæringens Forskningsfond (FHF) og Norges Forskningsråd er der vedtaget et forskningsområde, hvor indtagelsen af fisk og skaldyr, sammenholdes med menneskers sundhedstilstand.

Der foreligger allerede i dag dokumentation for sundhedseffekter af at spise fisk og skaldyr, imidlertid er denne viden kun baseret på undersøgelser af enkelte dele af fisk og skaldyrs indvirken og ikke på hvorledes hele fødevareområdet kan indvirke på sundhedstilstanden. Denne viden kan vise sig at være meget nyttig.

Derfor satser FHF på gennem øget forskningsmidler at tilfører området en rammebevilling på 45 mio. NOK.

Det vigtigste mål er BIONÆR forskning og innovation for at øge den økonomiske vækst i de Norske bio-baserede industrier gennem:

1) Styrke og udvikle viden på udvalgte områder for bæredygtig Norsk bionæringer
i bio-baserede virksomheder og ledelse.

2) Anvendelse af innovative metoder, der involverer forskningsinstitutioner,erhvervsliv og regeringen samt NGO’erne.

3) Øge branchens og forvaltningens udbytte af den viden og færdigheder gennem interaktion og kommunikation.

4) Deltage i internationalt samarbejde for at styrke videnopbygning og innovation på prioriterede områder.