Norsk fisker kaster sig over fiskeriet efter vandlopper

Norsk fisker kaster sig over fiskeriet efter vandlopper

Det er den norske fisker Jan Ingvald Markussen fra Dveberg i Nordland i Norge, der har planer om at bygge et fabriksfartøj til fiskeriet efter blandt andet vandlopper og snekrabber.

Nordmanden har søgt om udskiftningstilladelse, som det hedder på norsk, til at kunne starte projekteringen af fiskeriet op samt påbegynde byggeriet at et special designet fiskefartøj til fiskeri af de noget mindre vandlopper og lidt større snekrabber.

Markussen har i dag et 15,47 meter langt fartøj, der er bygget tilbage i 1963. Fartøjet har dispensation for forbudet mod at fiske snekrabber og i et tillæg til ansøgningen om andet fiskeri, skriver den norske skipper følgende: »På grund af den teknologiske udvikling og øget krav på miljøsiden, har Ørjan AS besluttede at ansøge om nybygning af et tilpasset fartøj efter de strenge miljøkrav der findes for fiskeriet i arktiske områder. Forskningsinstitutioner vil blive kontaktet for at implementere af miljøvenlige energisystemer for drift af fartøjet.«

Markussen præciserer efterfølgende i sin ansøgning, at det vil tage tid at efterkomme og finde de bedste teknologiske og miljømæssige løsninger. Der vil fra den norske fiskers side også blive ansøgt om forskningsmidler til projektet. Ligeledes vil der i udformningen af skibet blive taget højde for, at det norske Havforskningsinstitut samt fiskeridirektoratet, kan få stillet de nødvendige faciliteter til rådighed, med fornuftige indrettet kahytter samt kontor og laboratorieforhold til rådighed om bord på fabriksskibet.