Norsk Fiske-selskab NorCod planlægger bæredygtigt torske-opdræt
Akvakultur - Det norske selskab har fået godkendt og opgraderet to faciliteter i Mausund nordvest for Trondheim.

Norsk Fiske-selskab NorCod planlægger bæredygtigt torske-opdræt

Forbrugerne kan snart se frem til at få sund og nærende samt magre opdrætstorsk på tallerken. Et norsk fiske-selskab er netop igang med at skrive et nyt kapitel i den globale historie om fiskeopdræt. En historie og et projekt med lyse fremtidsudsigter , med et torskeopdræt der skal foregå i stor skala.

Norske NorCod planlægger bæredygtigt torske-opdræt

Det norske selskab har fået godkendt og opgraderet to faciliteter i Mausund nordvest for Trondheim. De første 260.000 stykker torskeyngel er allerede i produktion og skal overføres til havet i december måned i år. En yderligere landing af yngel ankommer også til december og daglig leder af NordCod Rune Eriksen forklarer, at de små torsk har en meget jævn vækst, bedre end forventet.

Rune Eriksen lægger vægt på projektets tidshorisont og ikke mindst på intentionen om at trappe produktionen op kontrolleret.
NorCod har planer om en årlig produktion og kapacitet på ca. 9.000 tons i 2021 og satser på en årlig produktion på omkring 25.000 tons i 2025. Muligheden for yderligere vækst bliver vurderet fortløbende. Den daglige leder for NorCod siger videre, at det er langt mere enkelt at skaffe de statslige rettigheder, når man har adgangen til yngel, hvilket efter Rune Eriksens mening bør øge mulighederne for at opkøbe flere produktionssteder i 2021.

NorCod er sikre på at markedet nu er klart til industriel torskeopdræt, som er en ud af mange kreative løsninger der i fremtiden skal takle miljøudfordringerne ved at brødføde jordens befolkning. Produktet repræsenterer et direkte socialt gode for forbrugerne og potentielt også for hele jorden. »Det er et meget spændende eventyr,« forklarer Rune Eriksen videre, »og vi er fast besluttede på at blive et globalt selskab.«

En ting er sikkert
I fremtiden er der stort behov for mere mad til verdens befolkning, der i dag tæller 7,7 milliarder mennesker. Et tal som FN anslår vil øges så vi i 2030 vil være ca. 8,5 milliarder og ca. 9.7 milliarder i 2050. Estimatet for befolkningstallet vil i år 2100 vil overstige 10 milliarder mennesker på jordkloden.

Disse alarmerende tal, kræver en madproduktion der inden 2050 skal fordobles. Noget der kræver innovation på mange områder og en langsigtet tilgang til mad, alt imens adgangen og tilgængeligheden til landområder og resurser reduceres kraftigt.

Samtidig er efterspørgslen efter proteiner i kraftig vækst. Et forsigtigt overslag her, vil være at protein-efterspørgselen vil blive øget med over en tredjedel, mens andre igen ser for sig en øgning på mindst 50 procent inden 2050. I de industrialiserede lande er mange optaget af kost med et højt indhold af proteiner, mens højere lønninger og ændringer i vaner øger efterspørgslen i udviklingslandene. Dertil skal lægges urbaniseringen, der som en vigtig faktor medfører et øget indtag af dyreprotein. FN anslår at 70 procent vil bo i byerne i 2050 mod 49 procent i dag. Så konsekvenserne er åbenlyse og lige for.

Øget forretningsmuligheder for de fremsynede
Udviklingen i dette markedet betyder en øget forretningsmulighed for de der tør satse. Så de der kan møde den globale efterspørgsel med kvalitetsprotein produceret med færre miljøstoffer og mindre resourcekrævende, har mulighederne for at få succes på langt sigt med akvakultur.

Akvakultur er verdens hurtigst voksende branche for animalsk protein. Men sådan var det ikke i 80`erne og 90´erne, da var de årlige vækstrater mindre, hvilket dog har ændret sig siden 2000 tallet, hvor udsigterne blev lysere. »Fisk spiller i væsentlig rolle når verdens middelklasse skal brødfødes, og hensynet til de fattigste også skal varetages,« skriver FN’s organisation for mad og landbrug (FAO)

I dag dækker fisk ca. 18 procent af alt animalsk protein, som indtages globalt. Denne udvikling forudser man vil fortsætte i takt med øgede lønninger og fiskens øgede popularitet, som en del af en sund kost og kostvaner samt et godt alternativ til kød. Fisk indeholder mere protein, der er lettere at fordøje og som er rige på aminosyrer.

Akvakulturens andel af verdens fiskeproduktion er steget jævnt siden årtusindeskiftet. Det er gået op fra 25,7 procent til 46,8 procent i 2016. Branchen forventer en fordobling inden 2030, hvor opdrætsfisk vil udgøre over 60 procent af de ca. 150 millioner tons fisk der årligt konsumeres over hele verden og måske endda endnu mere, pga. en øget efterspørgsel og yderligere overfiskeri af de vildtfanget fisk (FAQ anslår af 33 procent af jordens fiske-bestande er overfisket.)

Vigtigst for akvakultur og opdrætsfisk, er den økonomiske foder-faktor (FCR), der er langt højere for fisk end den er for landbrugsdyr, hvilket betyder en øget produktions-effektivitet. For slagteudbyttet for landbrugsdyr er betydelige lavere end for opdrætsfisk. FAO mener at disse fordele bør betyde at udviklingen af branchen er en væsentlig og en meget vigtig agenda for verdensøkonomien.

Inspireret af torsk
Norge har med sine langstrakte kyster og sine kolde farvande, været et forgangsland indenfor akvakultur i årtier. Landet er førende både hvad angår fødevaresikkerhed og ansvarlighed. Med et overvejende fokus på især laks, er dette nu begyndt af vende til en større opmærksomhed på torskens enorme kommercielle potentiale.

NorCod har hovedkvarter i Trondheim, vil udforske disse muligheder og NorCod har fået fine og meget gunstige betingelser til at undnytte en sandsynlig øget efterspørgsel efter fersk torsk, samtidig med at vildtfanget fisk bliver mindre. Om få år lover NorCod at leverer torsk, som er blevet fodret op i sit naturlige miljø og med høj kvalitet og efter industrielle produktionsmetoder.

Torsk er en af de naturligste og bedste proteinkilder der findes, med et foderkonveterings-forhold (FCR) på 1:1:1.
»Mager torsk er et fantastisk produkt,« understreger NorCod’s administrerende direktør og daglige leder Rune Eriksen. Opdrætsfisk vokser betydelig hurtigere end vildfisk, og målet er at leverer fersk hvidt kød hele året. »Ingen steder i verden drives der i dag et industrielt opdræt af torsk,« forklarer Eriksen videre. Der findes andre firmaer som har forsøgt at opdrætte torsk, men i en noget mindre skala. Men nu er det muligt, og vi har nu chancen til at skabe historie som den første globale leverandør af opdrætstorsk.« Projektet vil omfatte hele processen, lige fra yngelpleje til opdræt og slagtning samt forædling og den videre distribution samt eksport.

NorCod fiskeopdræt