Norge eksporterede rekord mange torsk i første halvår

Norge eksporterede rekord mange torsk i første halvår

Men eksportrekord til trods, blev prisen til gengæld den laveste i 16 år.
Den norske eksport af torsk, sei og kuller, blev for første halvår på 5 milliarder norske kroner. Det er 66,5 millioner kroner eller 1 prosent mindre en samme periode i fjor.

Målt i mængde øger eksporten af torsk, sei og kuller med 20 prosent eller 37 000 tons, hvoraf torsken stod for den største stigning.

Eksportværdien af ferske fiskeprodukter som torsk, sei og kuller, blev på 1,1 milliard norske kroner i første halvår, en stigning på 205,5 millioner norske kroner eller 22 procent målt i forhold til sidste år.

Det blev til en fordobling af eksporten af hele ferske torsk, der fik en stigning fra 18 166 tons sidste år til 36 586 i år. En fordobling i mængde, men til gengæld en reduktion i prisen med hele 24 procent. Prisen her blev på 5,37 kr. pr. kilo og en eksportværdi på 613 millioner kroner.

Mængderne er steget men priserne er faldet.
Ferske filetprodukter gik ned med 8.8 millioner norske kroner og torsk fra havbrug fik en nedgang i prisen på 18 procent. Klipfiskene kom ligeledes ud med en større mængde, men igen med en reduktion i prisen på 9 procent. Faldet for klipfisk af torsk var faldet dog væsentligt større, nemlig 22 procent i forhold til sidste år. Det samme ses med saltfisk, både filet og hel, en større eksport mængde, men et fald i priserne på 23 procent.