Nordsøfiskeriet: Danske fiskere har byttet sig til ekstra 275 tons torsk.

Nordsøfiskeriet: Danske fiskere har byttet sig til ekstra 275 tons torsk.

For at få fat i de attraktive torsk, er der afgivet 688 tons rødspætter.
En mulighed for at aflevere 2,5 kg. rødspætte kvote, mod i stedet at få fiskerirettighed til 1 kg. torsk, faldt i god smag hos de danske Nordsøfiskere.

Chancen opstod i forbindelse med en bytteaftale mellem Danmark og Holland. Fiskeridirektoratet har stået for forhandlingerne med Holland, og fiskerne kunne fra d. 12. november indmelde, hvor store mængder den enkelte måtte være interesseret i at bytte.

Fra dansk side var interessen så stor, at Fiskeridirektoratet måtte foretage en forholdsmæssig reducering, da der samlet blev indmeldt en mængde rødspætter, der var 2,8 gange så stor, som der var byttemulighed for.

De enkelte fartøjers indmeldte mængder af rødspætter blev derfor reduceret med faktor 2,8 og efterfølgende byttet til torsk i forholdet 2,5:1.

De berørte fartøjer har modtaget direkte besked fra Fiskeridirektoratet.