Nordsø-sildene forarbejdes langt mod nord

Nordsø-sildene forarbejdes langt mod nord

Den Norske fiskefabrik Lofoten Viking A/S på Værøy, var den fabrik i Nord-Norge der var klar til at modtage Nordsø silden fra det godt 60 meter lange notfartøj H-81-BN Havdrøn.
700 tons gode 180-190 grams Nordsø-sild fanget på Viking Banke vest ude for Bergen, blev sent Søndag losset på Lofoten Viking A/S, der fileterer sildene for at sælge dem på det Nord-Europæiske marked som Tyskland og Holland.

Skipperen på Havdrøn havde ikke noget imod turen nordpå, da notfartøjet alligevel skulle denne vej for at fiske NVG-sild.

Usikkerheden omkring den kommende EU forhandling om adgang til norsk zone, for EU fartøjer, har skabt stor aktivitet efter Nordsøsilden på Viking Banke vest for Bergen, derfor har mange norske fiskere valgt at fange noget af kvoten allerede nu.

Fiskeriet efter NVG-silden er så småt begyndt, og en del fartøjer fisker i Gavlefjorden sydvest for Andøya.

Kilde: Norges Sildesalgslag
FiskerForum.com