Nordjysk bredside mod fiskeriforliget og fiskeripolitikken
Med ordene, »Det er en politisk misforståelse at tro, at usikkerhed skaber udvikling«, lagde formanden for Danmarks Fiskeriforening PO ud på Hanstholm Fiskeriforenings generalforsamling.

Nordjysk bredside mod fiskeriforliget og fiskeripolitikken

Med ordene, »Det er en politisk misforståelse at tro, at usikkerhed skaber udvikling«, lagde formanden for Danmarks Fiskeriforening PO ud på Hanstholm Fiskeriforenings generalforsamling, hvor der efterfølgende også blev varmet godt op overfor fiskeriordførerne fra oppositionen.

Enigheden blandt fiskerne var fremherskende, da politikernes indsats blev målt og vejet med et synligt billede på nethinden af, «at nogen må have siddet med hovedet under armen, da specielt fiskeriaftalen blev landet«. En ikke imponerende indsats af Christiansborg-politikerne, der af flere fiskere blev tangeret til dumpekarakterer istedet.

Under mødet, var én af hovedpersonerne Simon Kollerup, den fiskeripolitisk ordfører fra Socialdemokratiet oppe og kvittere med en bemærkning om, at han var glad for dialogen med fiskeriet, selvom han mente den var meget direkte indimellem. Han forsvarede og forklarede sig med, at fiskerne trods skiftende vinde, også fiskeripolitisk, alligevel tager på havet. Intentionerne bag Socialdemokratiets nye fiskeripolitik, med justeringer af den gamle, har været ønsket om at ville fiskeriet det allerbedste og som Nordjyske.dk refererede videre fra mødet, så talte Kollerup også om oprydning i og genopretning af fiskeriet, med visioner om udvikling og ansvarlighed.

Langt fra alle lod sig dog imponere af de smukke og veltalte ord. Istedet mente flere, at det føltes som om fiskeri-ordførerne i mange fiskeripolitiske spørgsmål, havde taget hovedet under armen og dermed cuttet forbindelsen til enhver fornuftig tanke.

Den direkte kritik, blev også suppleret af formanden for Danmarks Pelagiske PO Fridi Magnusen der sagde , »det er aldrig for sent at indrømme man har taget fejl og derefter igen starte en egentlig dialog op med fiskeriet, for at finde frem til en mere mindelig løsning. Brexit er ude af vores hænder«, understregede DPPO-formanden og påpegede, at i Danmark kan vi endnu selv understøtte en positiv udvikling i fiskeri-erhvervet.

Statslig styring og kontrol
»Selvom danske fiskere ikke skal være brikker i det politiske spil på Christiansborg, så har trekløverregeringens deltagelse i fiskeriaftalen ikke betydet det fjerneste,« forklarede Torsten Schack Pedersen fra Venstre på Generalforsamlingen, og begrundede deltagelsen med, at de tre regeringspartier alligevel ville have haft et politisk flertal imod sig omkring aftalen. Nemlig oppositionen bestående af Socialdemokratiet og Dansk Folkeparti samt det Radikale Venstre og socialistisk Folkeparti, da man vedtog den politiske aftale om en Vækst- og Udviklingspakke til dansk fiskeri.

Svend Heiselberg havde overfor forsamlingen sin helt egen knivskarpe bemærkning til den fiskeripolitiske situation, hvor han især anklagede Venstre for at lade sig slæbe med af et Folketing, hvis ønske blot var at kanøfle fiskeriet. Og undskyldningen for Socialdemokratiets Simon Kollerup var, at han i virkeligheden blot gjorde hvad arbejderpartiet havde sat ham til, nemlig at sikre statslig styring og kontrol med hele fiskeriet. Ikke bedre gik det da Heiselberg vurderede Dansk Folkepartis fiskeripolitiske indsats. »DF har det som fluen i flasken. Er den ude, vil den ind, og er den inde, vil den ud.« En bemærkning der fik flere til at trække list på smilebåndet, af den ældre Venstreløves karakteristik af det parti, som ellers skulle forstille at være regeringspartiernes parlamentariske grundlag.

Med den Nordjyske bredside mod de sidste års Fiskeripolitik og Fiskeriforliget i særdeleshed, er man ikke, efter dette års generalforsamling, i tvivl om det i fiskerikredse mere opfattes som en krigserklæring mod dansk fiskeri end en håndsrækning til samme.