NaturErhvervstyrelsens melderegler for fisk med flerårige forvaltningsplaner i oversigtsform

NaturErhvervstyrelsens melderegler for fisk med flerårige forvaltningsplaner i oversigtsform

Denne vinters usikkerhed mellem fiskerne om de nyindførte melderegler, får nu NaturErhvervsstyrelsen til at udfærdige en oversigt over hvilke arter og i hvilke farvande reglerne gælder i.
Siden 1. januar 2013 har fiskerfartøjer, i første omgang skullet melde deres ankomst til havn, hvis fartøjet havde mere end 50 kg af de fiskearter, der var omfattet af flerårige beskyttelsesplaner ombord. 50 kg-reglen blev kort efter ændret.

Ændringen betød at fartøjer kunne medbringe op til 300 kg istedet, før meldepligten indtraf. Men usikkerheden om hvilke arter der havde hvilke forvaltningsplaner i hvilke farvande gjorde ikke tingene nemmere. Men fiskeriet er jo bekendt med uforklarlige og ugennemsigtige regler og love, så hvorfor ikke også denne..

NaturErhvervsstyrelsen har udfærdiget en oversigt der fortæller hvilke arter af fisk og i hvilke farvande reglerne gælder i.

Oversigten kan ses på billedepladsen (dobbelt klik på billedet for stort format)