Pænt årsresultat fra Nordjysk Fiskemelsfabrik

Pænt årsresultat fra Nordjysk Fiskemelsfabrik

En af verdens førende fiskemelsfabrikker FF Skagen er sluppet nådigt gennem vanskelighederne i 2012. Generalforsamlingen bakkede op om en ny selskabsform, hvor virksomheden overgår fra at være et andelsselskab til aktieselskab.
Den nordjyske virksomhed FF Skagen opnåede trods et udfordrende år 2012 et overskud på 25.8 mio. kroner før skat.

Samtidig bakkede generalforsamlingen op om, at det fiskerejede andelsselskab omdannes, således at en ny erhvervsdrivende fond, “FF Skagen Fond”, bliver hovedaktionær i det omdannede selskab “FF Skagen A/S”, der får en aktiekapital på 15 mio. kr.

Virksomheden er en af verdens førende producenter med eksport af fiskemel og fiskeolie til flere end 60 lande. Med den ny selskabsform ønsker virksomheden at styrke sin position på verdensmarkedet.

Bestyrelsesformand for “FF Skagen A/S”, fiskeskipper Jens Borup, fastslog i årsberetningen, at det er afgørende at kunne fastholde og udvikle selskabet som en nordjysk virksomhed i en skærpet global konkurrence.

Overskuddet på 25.8 mio. kr. før skat trods et yderst udfordrende år med 90 pct. reduktion af kvoten på den vigtige industrifisk tobis skyldes en resolut handling fra ledelsens side. Den førte til afskedigelser og fratrædelsesordninger for næsten 20 pct. af medarbejderne samt rationalisering af driften på flere områder. Det var helt afgørende for at imødegå følgerne af reduktionen af kvoten for stort set alle industrifisk, forklarer bestyrelsesformanden.

Han beklagede sig i beretningen over Fødevareministeriet svage politiske håndtering i 2012 med manglende initiativ overfor EU-Kommissionen i relation til industrifiskeriet, hvor Danmark er en førende nation i Europa. Han glædede sig dog over udsigten til et langt bedre industrifiskeri i 2013 samtidig med, at verdensmarkedet i stadig stigende omfang efterspørger produkter med den proteinrige fiskemel og fiskeolie til mennesker og dyr.