NaturErhvervstyrelsen indfører nyt kodeks for kontrolbesøg

NaturErhvervstyrelsen indfører nyt kodeks for kontrolbesøg

Nyt kodeks for kontrolbesøg skal gøre kontrolbesøg hos fiskere og landmænd mere effektive og gnidningsløse.

Landmænd og fiskere skal vide, hvad der venter dem, når de får besøg af en kontrollør fra NaturErhvervstyrelsen. Derfor indfører styrelsen nu et kodeks for det gode kontrolbesøg.

”Det er i alle parters interesse, at den offentlige kontrol i landbruget og i fiskeriet kan ske så gnidningsløst og effektivt som muligt,” siger Anders Munk Jensen, kontroldirektør i NaturErhvervstyrelsen.

Det nye kodeks er udviklet i samspil med fiskere, landmænd, kontrollører og erhvervene.

Kodeks skal øge tilfredsheden

En kundeanalyse fra 2013 viste, at 63 procent af dem, som bliver kontrolleret af NaturErhvervstyrelsen, er meget tilfredse eller tilfredse med kontrolbesøget.

Med det nye kodeks er det målet, at landmænd og fiskere får et bedre overblik over, hvad et kontrolbesøg indebærer samtidig med, at kontrollørerne får et nyt værktøj til at gennemføre besøgene mere ensartet og professionelt.

I sidste ende skal det være med til at øge accepten af kontrollen, som er en af de centrale myndighedsopgaver hos NaturErhvervstyrelsen.

”Et kodeks for det gode kontrolbesøg vil betyde, at landmænd, fiskere og kontrollører får en fælles referenceramme for, hvordan det gode kontrolbesøg foregår, og i sidste ende giver det alle parter en bedre oplevelse af den offentlige kontrol,” siger Anders Munk Jensen.

Det nye kodeks bliver taget i brug i løbet af sommeren.