NaturErhvervstyrelsen får dumpekarakter i kundetilfredshedsundersøgelse

NaturErhvervstyrelsen får dumpekarakter i kundetilfredshedsundersøgelse

Tilfredsheden med NaturErhvervstyrelsen er dalet, vurderer landmænd, fiskere og konsulenter i en ny kundetilfredshedsundersøgelse. Styrelsen tager undersøgelsen alvorligt og igangsætter initiativer for at rette op.

En ny undersøgelse viser, at tilfredsheden med NaturErhvervstyrelsen er dalet siden 2010, hvor den sidste undersøgelse blev foretaget i de tidligere direktorater. Kun hver tredje er alt i alt tilfredse med styrelsen. Når tilfredsheden og omdømmet falder, skyldes det blandt andet lange sagsbehandlingstider og vanskeligheder med it-systemer.

Undersøgelsen viser samtidig, at landmænd og fiskere sætter pris på det personlige møde, eksempelvis på dyrskuer og messer. Kontrolbesøgene får også en fin vurdering. Netop derfor vil NaturErhvervstyrelsen i 2014 prioritere det personlige møde, fx holder vi åbent hus på vores regionale kontor i Randers i 5.-6. marts, hvor landmænd kan få hjælp til at udfylde det såkaldte ”fællesskema”.

Vi tager kritikken alvorligt
”Vi har stor forståelse for de frustrationer, landmænd, fiskere og konsulenter udtrykker i undersøgelsen. Vi tager kritikken til efterretning og har allerede igangsat en række initiativer for at rette op på tilfredsheden,”
fortæller direktør, Jette Petersen.

I 2014 har vi fokus på at skabe en bedre service for landmand, fiskere og konsulenter.

Vi vil blandt andet arbejde med:
– mere driftssikker Tast selv-service
– kortere sagsbehandlingstid
– ny brugervenlig hjemmeside (lanceres i januar 2014)
– forståelige og læsevenlige breve

Undersøgelsen bygger på 418 spørgeskemaer, som landmænd, fiskere, konsulenter og virksomheder har besvaret.

Arbejder for stærkere relationer til fødevareerhvervet
NaturErhvervstyrelsen arbejder løbende med at forbedre relationerne til landmænd, fiskere og konsulenter for at blive en bedre samarbejdspartner for fødevareerhvervet.

Styrelsen indsamler derfor løbende data om tilfredsheden med blandt andet faglighed, kontrol, service og kommunikation. Målsætningen er at indsamle inspiration og konkrete idéer til at skabe større tilfredshed blandt landmænd, fiskere og konsulenter.

Læs undersøgelsen

Næste kundetilfredshedsundersøgelse forventes at blive gennemført i 2015.