Nanopartikler påvirker fisk igennem fødekæden.

Nanopartikler påvirker fisk igennem fødekæden.

Laboratorieforsøg har vist at nanopartikler går igennem flere led i fødekæden og derved akkumulerer skadelige stoffer i fisk.
Svensk forskning har lavet forsøg hvor man har dyrket alger i en tank som indeholdt nanopartikler og fundet at algerne optog partiklerne. Algerne blev derefter brugt som fiskefoder som, når fisken havde spiste dette, viste tegn på ændret adfærdsmønster og opførsel.

Forsker ved Lunds Universitet i Sverige Tommy Cedervall fortæller til Forskning.no, at mistanken om fiskens ændrede adfærd i høj grad skyldes nanopartiklerne, som fik fisken til at holde op med at spise. Appetitten forsvandt ganske enkelt og fisken viste ingen interesse i dens normale fødekilde, dyreplankton. Undersøgelsen er udgivet i PloS One (Public Library of Science).

Selv da fisken blev sat på en moderat slankekur, viste de fisk, som havde fået nanopartikler, ingen tegn på vægttab. Forklaringen og hypotesen omkring dette, skal måske findes i at partiklerne binder sig til en bestemt type proteiner som fisken bruger til af fragte fedtstoffet rundt med blodet.
I forhold til kendte miljøgifte som DDT, tungmetaller og hormonstoffer, har det længe været kendt at disse giftstoffer kan følge fødekæden og akkumuleres i fiskene i toppen af fødekæden.
Men der foreligger ingen studier, som viser at nanopartikler opfører sig på samme måde.