Næsten fordobling af egenkapitalen på tre år

Næsten fordobling af egenkapitalen på tre år

TripleNine Fish Protein a.m.b.a. har øget sin egenkapital fra 102 mio.kr. ved udgangen af 2007 til 188 mio.kr. efter det nyligt afsluttede regnskabsår.
Det oplyste selskabets formand, Erik Bonde Pedersen, på den ordinære generalforsamling tirsdag d. 21. december 2010.

Efter det meget dårlige år 2007, som formanden med et citat fra den engelske Dronning Elizabeth kaldte et ”annus horribilis”, var TripleNine’s egenkapital faldet fra 174 til 102 mio.kr., og det var nødvendigt at iværksætte drastiske tiltag for at sikre selskabets videre eksistens.

I denne plan indgik bl.a. lukning af produktionen i Esbjerg og omdannelse af andelsselskabet til et aktieselskab i løbet af en femårs periode.

Ændringerne kærvede to tredjedels opbakning blandt andelshaverne, men blev vedtaget med 100 procent.

Ikke så ringe endda
Efter at generalforsamlingen i år vedtog en konsolidering på 47 mio.kr., er TripleNine’s egenkapital altså nu øget til 188 mio.kr.

– Så efter det netop afsluttede regnskabsår er der ikke brug for at citere den engelske dronning, sagde Erik Bonde Pedersen i sin beretning. – Tværtimod vil jeg gå så vidt som til at karakterisere året med et godt jysk mundheld, nemlig at ”det har ikke været så ringe endda!”.

Formanden påpegede, at en bedring på verdensmarkedet for mel og olie samt en stabilisering af energipriserne har haft stor betydning for det gode resultat.

– Verdensmarkedsprisen for fiskemel og -olie har været fortsat stigende gennem året, og det betyder, at vi i dag ser priser på et historisk højt niveau, sagde Erik Bonde Pedersen, der konstaterede, at man har været inde i en gunstig periode, både hvad angår fiskeriet og prisudviklingen.

Alternative aftagere i Kina
– TripleNine’s gode resultat skyldes for en stor dels vedkommende den norske lakseindustri, der oplever gyldne tider, sagde formanden. – De efterspørger kvalitetsprodukter og er villige til at betale for det.

Årsagerne til den norske succes er blandt andet udbrud af sygdom i Chiles laksefarme, samt at Chile desuden har været udsat for et voldsomt jordskælv, der forårsagede store ødelæggelser blandt andet i fiskemelsindustrien.

– Det er naturligvis ulykker, som Chile vil overvinde, og de vil være tilbage på markedet inden for et par år, forudsagde Erik Bonde Pedersen.

– Derfor er det godt, at vi nu har fået åbnet det kinesiske marked for fiskemel og -olie, fortsatte formanden. – Det giver os et begrundet håb om at kunne finde alternative aftagere den dag, vort norske broderfolk igen klager over de høje priser og begynder at lovprise vegetabilsk foder til akvakulturen, hvilket vi jo tidligere har oplevet.