Når menneskers naturengagement og beskyttertrang går ud over andre

Når menneskers naturengagement og beskyttertrang går ud over andre

Dyr vi har valgt at syntes om og derfor ikke ønsker at slå ihjel for at spise, forrykker som regel naturen i en sådan grad, at vi i vores misforstået hensyntagen, pludselig giver problemer andre steder i vores ellers fint afstemte natur.

Et sådant hensyn og beskyttelse, har mange valgt at give sælerne, der de sidste fire til fem år er mangedoblet i antal og i dag tæller over 40.000 individer i og omkring Østersøen.

Denne voldsomme eksplosion i antallet af sæler, grå som spættet sæler, har selvfølgelig en negativ bagside. Netop pga. vores forhold til dette, i manges øjne nuttet pattedyr, sælen, og vores beskytter trang overfor dette, har desværre en anden side, som vi sjældent forbinder med dette næsten kærlige dyr, som vi bedst kender, når det stikker hovedet op over vandet og nysgerrigt kigger på os med sine store vandige øjne.

Men vores beskyttelse af disse små pattedyr, har også en bagside, som vi i vores misforstået overbeskyttet kærlighed, har bragt mange andre arter i fare. Enten ved at de bliver begrænset i antal, som torsken eller ved de bibringe denne art sygdomme og parasitter eller helt bringer andre i fare for helt at uddø. Som eksempelvis de lokale fiskere, fordi deres livsgrundlag torsken, over tid er blevet udsultet, presset væk fra yngleområderne og ikke mindst ormeramt af sælernes parasitter, og som derved ikke længere kan understøtte et fornuftigt og rentabelt fiskeri for stedets lokale fiskere. Der kun hjælpeløst kan se til, at tidligere tiders fantastiske og lønsomme fiskeri, pludseligt er erstattet af skambidte og usælgelige fisk, efterladende et erhverv der, hvis vi ikke passer på, pludselig ikke er der mere.

Følg fiskernes kamp mod sælerne på facebook siden »Red Bornholms Fiskere – fra sældøden«