Ny organisation hos FF Hanstholm

Ny organisation hos FF Hanstholm

FF Hanstholm A/S styrker organisationen og optimerer drif- ten ved at indføre 4-holdsdrift. Hidtil har der været 3-holdsdrift, efter forventning om flere råvarer i 2016, efter et godt år sidste år.

Det skyldes dels flere landinger og råvarer til fabrikken i 2015 samt udsigt til, at fremgangen fortsætter i 2016. De fire formænd, der herefter har ansvaret for driften døgnet rundt, er John Korsgård, der kommer udefra, samt Ejvind Blåbjerg, Claus Holm og Jesper Andersen, som alle tre var medarbejdere i forvejen. Desuden er Christian Thygesen ansat som ny værkfører med hovedansvar for vedligeholdelse.

4-holdsdriften er udover en styrkelse af virksomhedens effektivitet et ønske om at gøre adgangen til at lande fisk døgnet rundt endnu mere tilgængelig.

Styrket produktionsanlæg

»Vi er nu i stand til at levere den ønskede kapacitet døgnet rundt,« forklarer CEO i FF Skagen, Johannes Palsson. »Siden vi i 2014 overtog fiskemelsfabrikken i Hanstholm, der i dag er et datterselskab i FF Skagen, er der sket betydelige ændringer. FF Hanstholm har status med et ligeværdigt og fuldt integreret produktionsanlæg i vor koncern, der kan modtage landinger fra de fiskepladser, der er nærmest Hanstholm. Det gør det lettere og mere effektivt for fiskerne, og der er derfor ingen grund til at lande i Skagen, når fisken kommer vest fra

´