Når EU´s Discard- og landingsforpligtelse virker absurd og uhensigtsmæssig

Når EU´s Discard- og landingsforpligtelse virker absurd og uhensigtsmæssig

En hollandsk facebook side, EMK der er en organisation for fiskere for et sundt hav, har netop slået et billede op, af hollandske containere fyldt med små fisk og undermålere af tunger, isinger, rødspætter, pighvar og slethvar, der under EU`s fiskeripolitik og landingsforpligtelse, nu skal landes.

I tusindevis af små fisk, der ellers under den gamle ordning, kunne genudsættes og hvor langt størstedelen dermed kunne overleve en tur tilbage i havet. De ender nu istedet som døde fisk helt uden værdi og sidenhen som brændsel i et hollandsk forbrændingsanlæg, som et kæmpe ressourcespild, i en verden der mangler marine fødevarer. Disse fisk må nemlig ikke markedsføres eller sælges som konsum.

Facebook siden om de »små fisk´s« skæbne flyder nærmest over af fordømmelse og kommentarer imod en uforståelig og ulogisk EU politik, der er tilskyndet af de hollandske grønne NGO´er som »Greenpeace Nederland«, »Stichting De Noordzee«, »GroenLinks«, »Partij van de Arbeid(PvdA)«, »D66« og »Partij voor de Dieren« m.fl. Alle organisationer der flittigt har arbejdet for en landingsforpligtelse og dermed støttet EU i deres fiskeripolitik.

Stop Discard og Udsmidslovgivningen her

Derfor opfordres alle, der mener EU`s Discardlovgivning er forkert og rammer helt ved siden af, til at deltage i en underskriftsindsamling på websiden AntiDiscardban, hvis resultat vil blive præsenteret for EU-kommissær for Miljø, Maritime Anliggender og Fiskeri Karmenu Vella samt MEP Peter Van Dalen og Christian Union samt alle medlemmer af Europa-Parlamentet og EU-Parlamentets Fiskeriudvalg.

Discard og udsmidsregler kvæler Europæiske fiskere.

Discard og udsmidsreglerne i artikel 15 i forordningen om den fælles fiskeripolitik, er umuligt for de europæiske fiskere og indførelsen af loven bør stoppe øjeblikkeligt.

Lovgivningen er katastrofal for hele fiskeindustrien. Ikke kun for den Europæiske fiskerflåde, men også for de tilknyttede erhverv (leverandører og fiskeindustrier).

Fiskerne er desperate og har en yderst usikker fremtid foran sig på grund af de yderst mærkværdige discard- og udsmids-regler. Der mangler støtte til fiskerne. Det kan simpelthen ikke være rigtigt, at Bruxelles lader de Europæiske fiskere og fiskeindustrien i stikken?

  • Vedtagelsen af udsmidsreglerne og den hurtige implementering af discard og udsmidsreglerne, har end ikke gennemgået de socio-økonomiske konsekvenser på kort og lang sigt.
  • Ideer til at fiske mere selektivt er ikke drøftet færdigt, så tiden er simpelthen for kort til at handle hensigtsmæssigt.
  • Fiskerne er i forvejen belastet med høje omkostninger, så en omkostning yderligere for at opfylde denne vanvittige lovgivning, vil belaste fiskerne hårdt.
  • Bortset fra det faktum, at de nye Europæiske discard- og udsmidsregler ikke bidrager til fjernelsen af det store madspild, er forordningen også biologisk uansvarlig og går stik imod naturens egne regler. Det bekræfter en talsmand for det Hollandske forskningsinstitut IMARES, der netop påpeger at overlevelsesraten for undermålere af de kommercielle fiskarter ændrer sig hele tiden.

Derfor opfordre man EU-politikerne til at revidere artikel 15 snarest muligt og erstatte discard- og udsmidsreglerne med et levedygtigt og brugbart alternativ.

Denne EU forordning og landingsforpligtelse er uanvendelig og praktisk umulig at udføre, og den har absolut ingen støtte og venner indenfor fiskeriet.

På vegne af mange urolige Europæiske fiskere og interessenter, opfordres man til at skrive under.