Muslinger skal rense de danske fjorde

Muslinger skal rense de danske fjorde

Seksten millioner til flere muslinger i Limfjorden, Roskilde Fjord og Issefjorden samt enkelte jyske fjorde, er netop blevet bevilget af Innovationsfonden.

Der er direktør Peter Høngaard Andersen fra Innovationsfonden, der med det million store tilskud, vil sætte fart og skub i brugen af blåmuslinger, som naturens eget renseanlæg. Direktøren påpeger dog, at disse muslinger, der skal dyrkes på liner og i et milliardstort antal i specielt anlagte muslingefarme, er når de høstes, tænkt som økologisk foder til grise og høns og ikke til menneskeføde. Farmene skal skabe bedre vandkvalitet i fjordene og yderligere nye arbejdspladser i landdistrikterne.

Bevillingen sker blandt andet på baggrund af Dansk Skaldyrscenter i Nykøbing Mors´ forskning omkring den miljømæssige påvirkning blåmuslingerne har og hvor godt de egentligt renser fjordvandet for næringssalte.

Projektet der har fået navnet »MuMiPro«, ledes af professor Jens Kjerulf Petersen på Dansk Skaldyrcenter under DTU Aqua.

Han fortæller videre, at målet er at have en produktion på op helt op til 100.000 ton blåmuslinger inden for 10 år efter projektets afslutning. Hvilket vil betyde en fjernelse af mellem 1.000 og 2.000 tons kvælstof, svarende til 8 til 15 procent af kvælstofmålet, som er beskrevet i anden generation af vandplanerne for 2014.

Jens Kjerulf Petersen forklarer at et nyt EU-krav har givet muslingeprojektet nye muligheder, da det er besluttet at økologiske landbrug inden 2018, udelukkende må bruge økologisk foder. her kommer de økologiske blåmuslinger ind i billedet som foder til grise og høns.

MuMiPro projektet har et samlet budget på 21 millioner kroner. Bagved står firmaer som DTU, Aarhus Universitet, Seafood Limfjord, Wittrup Seafood, Vilsund Blue, Engredo, Nofima, Limfjordsrådet, Danish Agro, Seges Økologi og Udviklingscenter for Husdyr på Friland.