MSC for Nordsø tunger af kuller rykker tættere på

MSC for Nordsø tunger af kuller rykker tættere på

Certificeringerne forventes i hus i begyndelsen af 2012. Kulmule certificeres ikke i denne omgang
Snart kan danske Nordsø fiskerne sælge fangster af tunger og kuller med MSC certifikat.

Certificeringsprocesen har stået på omkring et års tid, og netop nu står man overfor at indlede den offentlige hørings fase.

Oprindelig var det håbet, at certificeringerne skulle være på plads i løbet af december måned, men certificeringsansvarlig hos Danske Fiskeres PO, Jonathan Brock Jacobsen, fortæller at tidsskalaen er rykket lidt, så man nu har en forventning om at certifikaterne kommer i hus i begyndelsen af 2012.

Fiskerne har også ønsket certificering af kulmule fra Nordsøen. På trods af, kulmulebestanden udvikler sig positivt, kan arten på nuværende tidspunkt ikke komme gennem nåleøjet. Årsagen er en teknisk hindring efter ICES for denne art har ændret vilkår for bestandsvurderingen.