Mød DTU Aqua på Naturmødet i Hirtshals

Mød DTU Aqua på Naturmødet i Hirtshals

Naturmødet i Hirtshals er en årlig tilbagevende begivenhed, et politisk, folkeligt samt fagligt arrangement for alle i Danmark og hvor DTU også møder talstærkt frem.

Formålet er at samle alle interessegrupper og enkeltpersoner med en forkærlighed for natur på tværs af faggrupper og natursyn. Det hele godt krydret med uformelle samtaler, fordrag, møder og events i og omkring naturen. Naturmødet sigter efter at fejre, forandre og forstærke danskernes forhold til og udnyttelse af naturen.

Sædvanligvis er DTU talstærkt mødt op. Denne gang for tredje gang med fisk, forskningsskib og fortællingen om den fantastiske ål. Det er blot nogle af de emner, DTU Aqua præsenterer på årets Naturmøde torsdag den 24. maj til lørdag den 26. maj i Hirtshals.

Der er mulighed for at møde forskere fra DTU Aqua flere steder på Naturmødet og få et indblik i instituttets arbejde og en snak om bæredygtig udnyttelse af hav, søer og vandløb.

 • DTU stand 1 – Fisk og skaldyr fra havene omkring os

  I DTU Aquas stand på Sydvestkajen kan man se nogle af de mange forskellige fisk og skaldyr, som forskningsskibene Dana og Havfisken får i nettet, når de er på togt i havene omkring os. Her man kan få mere at vide om, hvordan DTU Aqua bruger oplysninger om bl.a. fiskenes alder til at vurdere, hvor store fiskebestandene er, og hvordan disse data udgør det biologiske grundlag for fastsættelse af fiskekvoter.

Fredag den 25. maj kl. 15R11;15.30 er der en særlig event på standen, hvor seniorforsker Kai Wieland, DTU Aqua fortæller, hvordan forskerne vurderer, hvor mange fisk og skaldyr der er i havet.

 • DTU stand 2 – Forskningsskibet Havfisken

  Ved Sydvestkajen inviterer DTU Aqua også ombord på forskningsskibet Havfisken, som bruges til forskning og overvågning af fiske- og skaldyrsbestande i de indre danske farvande. Skibet er bygget som en moderne fiskekutter, men med laboratorie i stedet for lagerrum til fangsten. Ud over at gå rundt på skibet kan man også se, hvordan forskerne bruger undervandsvideo til at overvåge jomfruhummerbestanden.

 • DTU stand 1 – Digitale havkort

  Forskere på DTU og erhvervsfiskere har i VIND-projektet sammen udviklet digitale havkort til brug i tobis- og brislingefiskeriet for at gøre det nemmere for fiskerne at målrette deres fiskeri – til gavn for både miljø og økonomi. På standen kan man kigge nærmere på kortene og programmet, som indeholder oplysninger om vejr, vind, hydrografi, bundforhold, tilgængelig føde for fiskene samt tidligere fangster.

På standen er der også repræsentanter for Fisker-Forsker-Netværket, som er etableret for at styrke samarbejdet mellem forskere og fiskere om at sikre en fortsat bæredygtig og rentabel udvikling i fiskeriet.

 • DTU stand 19 – Den fantastiske ål

  Ålen har en fascinerende livscyklus, der omfatter mange forskellige livsstadier og en lang gyderejse til Sargassohavet 6000 km fra Europa. Samtidig er ålen en kritisk truet art. På standen på Kystvejen kan man lære mere om den gådefulde ål, og hvad der kan gøres for at bevare den. Desuden er der information om, hvordan forskere på DTU og erhvervspartnere arbejder sammen om at formere ål i kultur, så vi kan få ål på bordet uden at skulle hente dem i naturen.

Fredag den 25. maj kl. 14R11;15 er der en særlig event på standen, hvor seniorforsker Jonna Tomkiewicz, DTU Aqua fortæller om ålen og dens livscyklus.

 • DTU på Learn-scenen – Værdifulde vandløb

  Fredag kl. 16R11;16.45 deltager seniorforsker Anders Koed, DTU Aqua i en såkaldt »skolestue«, hvor eksperter underviser politikere eller NGO’er – i dette tilfælde miljøordførere fra de politiske partier. Emnet er værdifulde vandløb, og hvordan man med en miljøindsats i vandløbene kan mangedoble ørredbestanden og gavne det øvrige dyre- og planteliv samt lystfiskerturismen.

Se mere om Naturmødet i Hirtshals her

Du kan også hente Naturmødet 2018´s App, hvor du får det bedst mulige overblik over program, debatter, stande og aktiviteter, her.

Kort over Naturmødet Hirtshals 2018 med standnumre

Oversigt over stande på Naturmødet 2018 i Hirtshals