Mød den moderne erhvervsstøtteordning GUDP i Vejle og København den 15. og 17. august.

Mød den moderne erhvervsstøtteordning GUDP i Vejle og København den 15. og 17. august.

Smart indpakning, der kan få mad til at holde sig længere og mindsker madspild, udvikling af nye strategier til en mere effektiv udnyttelse af kvægfoder og røgede fiskeprodukter, der er renere og sundere. Det er blot nogle af de projekter, GUDP tidligere har givet tilskud til. Kom og hør mere om GUDP og tal med GUDP-sekretariatet om din projektidé.
Erhvervsstøtteordningen Grønt Udviklings- og Demonstrationsprogram (GUDP), der giver tilskud til projekter med fokus på bæredygtighed, effektivitet og værdiløft inden for fødevaresektoren, inviterer til informations- og dialogmøder om næste ansøgningsrunde.

Møderne er i Vejle den 15. august 2012 og i København den 17. august 2012. Der vil være fokus på GUDPs handlingsplan 2012, og på hvordan GUDP udvælger projekter. Ansøgningsmaterialet vil blive gennemgået punkt for punkt.

GUDP-sekretariatets medarbejdere vil stå til rådighed for at høre mere om projektidéer og give råd om ansøgningen mm.

Du kan senest søge erhvervsstøtteordningen den 19. september klokken 12.00. I alt er der cirka 125 mio. kr. til rådighed i denne ansøgningsrunde.

Yderligere oplysninger:
Marie-Kristine Tang, NaturErhvervstyrelsen, tlf. 2542 0102
Martin Fischer, NaturErhvervstyrelsen, tlf. 4189 2509

Kilde: Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og fiskeri – Naturrhvervstyrelsen
FiskerForum.com

http://2.naturerhverv.fvm.dk/spoergsmaal_og_svar.aspx?ID=83304