Modernisering af de danske skibsruter i Kattegat og Skagerrak
Oversigtskort Nye ruter Kattegat og Skagerrak

Modernisering af de danske skibsruter i Kattegat og Skagerrak

Onsdag den 1. juli 2020 træder de nye skibsruter i Kattegat og Skagerrak i kraft. Samtidig tages digitale løsninger i brug med virtuelle bøjer.

​Virtuel afmærkning med AIS (Automatic Identification System) adskiller sig fra traditionelle bøjer ved, at afmærkningen ikke findes fysisk i vandet, men kun er synlige på skibenes navigationsudstyr. Ruterne vil dog også være markeret med traditionelle fysiske afmærkninger i farvandene tilpasset de nye ruter. De nye skibsruter har til formål at styrke sejladssikkerheden i hovedfærdselsåren for skibstrafikken til og fra Østersøen.

Ruterne er rettet imod storskibstrafikken, og etableres for at højne sejladssikkerheden og for at lede skibstrafikken af ruter, der vejleder og adskiller modgående skibstrafik bedre og dermed gøre sejladsen mere forudsigelig.

Andreas Nordseth, direktør i Søfartsstyrelsen siger i en kommentar til de nye ruter og afmærkninger: »Med op mod 70.000 skibe årligt gennem Kattegat er det væsentligt at have sejladssikkerheden for øje. Skibstrafikken i farvandene er nogle steder ret tæt, især omkring Skagen, og både i Danmark og internationalt er der gode erfaringer med at fremme sejladssikkerheden ved hjælp af rutesystemer. Samtidig bringer vi nu digitale værktøjer i spil, da ruterne udvalgte steder vil blive afmærket med virtuel afmærkning, som også gerne skulle styrke sikkerheden.«

De nuværende rutesystemer i farvandene er oprindeligt etableret med udgangspunkt i de minestrøgne ruter, som blev etableret efter 2. verdenskrig. Farvandene blev erklæret minefri i 1975, men ruterne har fundet fast anvendelse til at lede skibstrafikken sikkert gennem de danske farvande. Nu justeres ruterne i overensstemmelse med de naturlige sejladsmønstre, så de vejleder og adskiller skibstrafikken bedre.

Ruterne er udarbejdet i tæt samarbejde med Geodatastyrelsen og Trans-portstyrelsen og Sjöfartsverket i Sverige.

Alle ruteændringer kan ses på Søfartsstyrelsens hjemmeside og er bekendtgjort i Efterretninger for Søfarende, samt på Geodatastyrelsens officielle søkort.

Skriv et svar