Misvisende silde kort i Dr.dk`s deadline

Misvisende silde kort i Dr.dk`s deadline

Dr. dk`s journalist Martin Krasnik fra programmet deadline, havde søndag den 4. august sat fokus på Færøernes og EU`s sildekonflikt i nordatlanten.
I studiet havde Krasnik inviteret journalist stud Ph.d Heini i Skorini, der fortalte om færingenes selvstændigheds følelse og ikke mindst de økonomiske konsekvenser ved at sanktionerer Færøernes eksport på ikke mindre end 1 milliard kroner fisk til EU landene og efterfølgende et interview med den færøske Fiskeriminister Jacob Vestergaard. Sidst nævnte var især i skudlinien omkring Færøernes egenhændige øgning af NVG-silde kvoten, fra ca. 5 procent til nuværende 17 procent.

Det har medført at man fra EU`s side har indført sanktioner mod Færøerne, ved at Færøerne ikke længere må lande eller sælge sild og makrel til EU, herunder Danmark.

Direktøren Esben Sverdrup-Jensen fra Danmarks Pelagiske Producentorganisation gik også på skærmen og fortalte i udsendelsen at sildebestanden er på vej ned, noget som tal fra Ices bekræfter og dermed forklarer nødvendigheden af at reducerer den samlede sildekvote med 26 procent. Færøerne har derimod tredoblet deres kvote af sild for indeværende år, noget der umiddelbart efter Esben Sverdrup-Jensens mening, helt åbenlyst går stik imod ICES`s anbefalinger.

Som svar på dette kunne den færøske fiskeriminister, kun svare at Færøerne accepterer ICES anbefalinger, men at spørgsmålet her mere drejede sig om fordelingen af totalkvoten af sild i stedet. Færøerne har de sidste tre år, ikke formået at få fordelingen af kvoterne ind i forhandlingerne med de øvrige kyststater, som Norge, Rusland, Island og EU landene.

Hvis man lægger zoneafgrænsningen ind på det viste kort fra DTU, over Atlanto sild i det nordatlantiske område, går Færøerne fra at være det land der står til den mindste del af sildeforekomsterne, til pludselig at stå som værende den næststørste kvote ihændehaver, lige efter Norge.

”Færøerne lever af fisk og fisker dem biologisk bæredygtigt. Vi skal jo også kunne fange fisk i morgen,” fortæller Jacob Vestergaard videre i interviewet med Martin Krasnik og fortæller samtidig at Færøerne sagtens kunne fange meget mere end de 17 procent, som Færøerne har givet sig selv, men at man har skelet til hvor mange sild i forhold til forekomsterne i færøsk farvand, man bæredygtigt kunne fange. Tal som Færøerne bringer med til de næste forhandlinger om kvoterne for næste år. EU`s sanktioner fik også en kommentar med på vejen af fiskeriministeren, der mente at sanktionerne fra EU`s side lå langt fra den måde man normalt behandler ligesindede parter på og påpegede at den nordiske måde at forhandle aftaler på, hvor det er dialog der løser konflikter og ikke sanktioner, langt var at foretrække.


Fakta om ICES fordeling af sildekvoten pt.

Norge 61 procent – island 14,51 procent – Rusland 12,82 procent og EU 6,51 procent og Færøerne 5,16 procent

Se eller gense udsendelsen her nedenfor