Miljøministeren vil ændre den tidligere Regerings vandløbsforvaltning

Miljøministeren vil ændre den tidligere Regerings vandløbsforvaltning

De nye ændringer fra Miljøministerens hånd, med hensyn til de målsatte vandløb, er bredt fordelt i landet, dog med særligt fokus på konkrete miljømål for vandløb i Vest- og Østjylland, specielt omkring bl.a. Ringkøbing, Skjern og Aarhus, der udgik under den tidligere regering.

Vandløbene danner forbindelse mellem landjorden og havet
500 km vandløb kommer igen til at blive omfattet af et konkret miljømål, hvor Miljøministeren samtidig nedsætter et panel for forvaltning af miljømål i vandløbene. Et panel, der kan give faglige og juridiske anbefalinger til, hvordan vandløbs-forvaltningen kan beskytte tilstanden i målsatte danske vandløb. Ministeren har understreget dette i et brev til alle vandløbs-myndighederne.

Med dette udgangspunkt har Miljøminister Lea Wermelin besluttet, at flere vandløb vil få et konkret miljømål i de næste vandområdeplaner. I alt kommer det til at dreje sig om op til 500 km vandløb landet over.

»Vi skal passe godt på naturen i vores vandløb. Den tidligere regerings beslutning omkring ændring af vandområdeplanerne betød, at mange kilometer vandløb udgik af vandområdeplanerne, selvom behandlingen af de lokale vandrådsindberetninger endnu ikke var afsluttet. Jeg vil gerne lytte til interesserenterne og kommunerne, og derfor retter jeg op på den beslutning nu,« siger miljøministeren, der samtidig lægger vægt på, hvordan man fra statens side kan understøtte de lokale myndigheders grundlag for at kunne balancere vandløbsforvaltningen med hensyn til bl.a. miljø, klimatilpasning og afvanding.

Derfor mener Miljøministeren, vi skal have en ny proces for at få en vandløbsforvaltning, som alle kan se sig selv i, og hvor hun lægger op til et bredt politisk samarbejde.