Midlertidig åpning av et område i Vestfjorden (Henningsværområdet) for fiske

Melding fra fiskeridirektøren
J-66-2011
Forskrift om midlertidig åpning av et område i Vestfjorden (Henningsværområdet) for fiske
Gyldig fra: 03. 04. 2011
Bergen, 06. 04. 2011
Fiskeridirektoratet har den 3. april 2011 med hjemmel i forskrift av 20. desember 2010 om regulering av fisket etter torsk, hyse og sei nord for 62°N i 2011 § 28, fastsatt følgende forskrift:

§ 1
Området i Vestfjorden (Henningsværområdet) som er stengt for alt fiske unntatt med håndsnøre og fiskestang, åpnes midlertidig for fiske med fartøy med største lengde under 21 meter som fisker med andre konvensjonelle redskap enn snurrevad og flytegarn.

§ 2
Denne forskrift trer i kraft straks.

TO/EW

Kategoriene
Nord for 62 bunnfisk
Melding fra fiskeridirektøren
J-66-2011
Forskrift om midlertidig åpning av et område i Vestfjorden (Henningsværområdet) for fiske
Gyldig fra: 03. 04. 2011
Bergen, 06. 04. 2011
Fiskeridirektoratet har den 3. april 2011 med hjemmel i forskrift av 20. desember 2010 om regulering av fisket etter torsk, hyse og sei nord for 62°N i 2011 § 28, fastsatt følgende forskrift:

§ 1
Området i Vestfjorden (Henningsværområdet) som er stengt for alt fiske unntatt med håndsnøre og fiskestang, åpnes midlertidig for fiske med fartøy med største lengde under 21 meter som fisker med andre konvensjonelle redskap enn snurrevad og flytegarn.

§ 2
Denne forskrift trer i kraft straks.

 

Kategoriene
Nord for 62 bunnfisk