Mens politikerne diskuterer – dør det Bornholmske fiskeri

Mens politikerne diskuterer – dør det Bornholmske fiskeri

For blot få år siden, var der stadigt et rimeligt og fornuftigt garnfiskeri ved Bornholm. Fiskeriet var dog præget af færre fisk og en stadigt dårligere afregning, men det var trods alt et fiskeri, man kunne forsørge sig ved.

De fleste af de kystnære garnbåde, havde på det tidspunkt allerede skåret mandskabet væk, således det kun var skipper der var tilbage ombord, til afpilning af fisken og halling af garn samt rensning og pakning af fangsten. Et hårdt og slidsomt arbejde, der krævede sin mand og som både gjorde turene og dagene længere i bestræbelserne på at få økonomien til at løbe rundt.

Samtidig skulle man slås med det bureaukratiske system, med at tilmelde fangster til kontrollen og melde farvandsskift sammen med oplysningerne om mængder og arter af fisk der er fanget m.m. Et kontrol system, der har ligget som en tung dyne over erhvervet og som ikke har gjort livet lettere som fisker.

Flere fiskere lægger op nu
Selv dygtige fiskere med lyst til erhvervet og som ikke har for vane bare at give op, har nu måttet smide håndklædet i ringen. Fisker Thomas Holm Larsen med R 84 Concordia fra Neksø valgte den 7. marts i år at lægge op, efter et garnfiskeri 14 sømil ude ved ”bakkerne” efter torsk, hvor resultatet blev sølle 4 kasser torsk og en halv kasse sæl-ædte hoveder.

Garnfiskeren fra Neksø fortæller til FiskerForum, at efter et fiskeri på knapt 40 år og med en betalt båd, som han har haft de sidste seksten år, er gælden i banken bare vokset og vokset de senere år, med flere hundrede tusinde pr. år. Et minus der der kun bliver større og større, og som kan aflæses, som en direkte konsekvens af det stigende antal sæler rundt Bornholm.

Økonomisk henstand
Den løsning der virkelig kunne få en fisker som Thomas Holm Larsen tilbage til erhvervet, var en økonomisk håndsrækning, i form af låne henstand i banken. ”Så kunne vi få lidt luft og være knapt så presset, som vi er nu. Og hvem ved, måske kunne den forventet regulering af sælerne også give den fornødne luft. Men desværre er det nok kun en epidemi blandt sælerne, der kan give det tilstrækkelige resultat.” slutter en noget skuffet fisker samtalen. Langt over halvdelen af de kystnære fiskere, rundt Bornholm, har som fiskeren fra Neksø, ondt i økonomien og flere har allerede eller vil i de kommende måneder lægge op. Auktionsprisen på en torsk her til morgen var på Bornholm godt 6 kroner kiloet.

Heldigvis har Thomas Holm Larsen fundet anden beskæftigelse ved Bornholms første Havdambrug, der i øjeblikket bliver etableret 2,5 sømil ud for Neksø. Første ring bliver sat i søen om små to uger, hvorefter havdambruget får 30 tons ørreder til opfedning. Fiskeren fra Neksø håber så blot på, at sæler ikke også får ødelagt dette projekt, for som han siger, ”Vi mangler hårdt de arbejdspladser her på øen, som vi har mistet gennem de senere år.”

Tomme løfter
Så alt imens diskussionen fortsætter i ministerierne og styrelserne rundt om i vores demokratisk opbygget system, risikerer et helt erhverv lige så stille at dø. Fiskerne kan ikke vente længere og mange af dem sidder tilbage med følelsen af at være svigtet. For støtteerklæringerne og forståelsen for fiskernes finansielle problemer og forståelsen for den meget dårlige afregning for fisk fanget på den ellers helt rigtige og bæredygtige måde, ville ingen ende tage for blot få måneder siden. Flere politikere mødte personligt op, for at støtte op om fiskernes kamp for overlevelse. Men siden er intet sket.

Det værste er løfterne om en hurtig afklaring, som gav håb til de hårdt pressede fiskere. Et håb der fik flere til at fortsætte og sætte sig yderligere i gæld. Men som nu bare må se livsværket og arbejdet forsvinde op i den blå luft og kun efterlade et kæmpe minus på driften og en ulykkelig fremtid.

FiskerForum.com