Meddelelse til fiskerne om rødspætter i Kattegat

Meddelelse til fiskerne om rødspætter i Kattegat

Det er NaturErhverv der har ændring af tilladte fangstrationer for Mindre Aktive Fartøjer omhandlende rødspætter i Kattegat

Rødspætter i Kattegat

Fra den 1. juli 2016 og indtil videre er det tilladt at fiske, medbringe og lande følgende mængder rødspætte pr. kvartal:

  • Fartøjer under 6 meter – 1.600 kg
  • Fartøjer på 6 meter og under 9 meter – 3.200 kg
  • Fartøjer på 9 meter og derover – 4.800 kg

Meddelelsen er udsendt efter reglerne i Fødevareministeriets bekendtgørelse nr. 533 af 31. maj 2016, § 2, jf. bilag 6 og træder i kraft mandag en 29. august 2016.