Mange spændende løsningsforslag til mere bæredygtighed i erhvervet

Mange spændende løsningsforslag til mere bæredygtighed i erhvervet

Fristen for at indsende ansøgninger til årets første ansøgningsrunde ved Grønt Udviklings og Demonstrationsprogram (GUDP) er netop afsluttet. GUDP – en erhvervsstøtteordning med fokus på at styrke bæredygtighed, effektivitet og værdiløft i Danmarks fødevareerhverv – har modtaget 64 ansøgninger om støtte til projekter for i alt 279 millioner kroner.
De indkomne ansøgningerne er jævnt fordelt over hele fødevareerhvervet.

Ansøgere får besked om tilsagn eller afslag på deres projektforslag senest den 8. maj 2012. Næste ansøgningsrunde for GUDP-midler vil være september 2012.

Se indkomne projektforslag

se her