Vestkystflåden, som fisker hesterejer, holder fangstpause.

Vestkystflåden, som fisker hesterejer, holder fangstpause.

Fangst mængderne er for små – årsagen ligger i lav vandtemperatur.
De ligger på rad og række – de karakteristiske udrustede fiskefartøjer, som normalt fisker hesterejer langs den jyske vestkyst. I Esbjerg havn ses godt en håndfuld, og i Hvide Sande og Thyborøn ligger tilsammen 10-15 stykker bundet til kajs.

De forholdsvis små fartøjer er lagt til kaj for at afvente bedre tider; ”Det er ikke rentabelt at fiske, når hav temperaturen er så kold som denne vinter”, forklarer en af fartøjs ejerne. Enkelte skibe har de seneste uger forsøgt sig, men med en fangstmængde på under 20 kg./time, dækker det langtfra de variable omkostninger, der er ved at fiske.

Det er ikke usædvanligt, at rejefiskeriet er svagt i vinterperioden. Erfaringen viser, at når hav temperaturen i de kystnære områder falder til under 5 grader C., bliver det vanskeligt at fiske tilstrækkelige mængder.

”I nogle år, har temperaturen slet ikke været så lav som i år, og så har vi jo kunnet fiske hele vinteren. Enkelte år har priserne også været så høje, at mindre mængder har kunnet dække vore udgifter”, forklarer fiskeren.

På trods af afregningspriserne den senere periode er steget, er det endnu langt fra nok til, at det lønner sig at fiske på de små mængder. Derfor må fiskerne nok belave sig på endnu et par ugers pause, inden det atter går løs.

FiskerForum.com