Mange EU fiskere er dybt afhængig af støtte

Mange EU fiskere er dybt afhængig af støtte

Miljøorganisation mener EU støtten til fiskerierhvervet udgør halvdelen af landingsværdien. I 13 medlems lande skønner organisationen, at EU støtten er højere end landingsværdien.
Ud over traditionelle støtteprogrammer, som f.eks. FIUF-midler m.v. sætter havmiljøorganisationen Oceana nu fokus på EU fiskernes brændstof støtte. Organisationen har beregnet, at fiskeriet modtager næsten ligeså meget i brændstof støtte, som i kendte tilskudsordninger.

Indirekte erhvervsstøtte er konkurrenceforvridende og Oceana påpeger blandt andet i en presse meddelelse, at ofte genererer fiskerisektoren ikke overskud, samt at fiskerne er afhængige af skatteyder finansieret tilskud, som medfører overfiskeri, flåde overkapacitet og reduceret økonomisk effektivitet i sektoren.

Organisationen påpeger at en konsekvens af den massive støtte er, at fiskeflåden er væsentlig større, end der er plads til i et bæredygtigt fiskeri.

Formanden for Danmarks Fiskeriforening, Svend-Erik Andersen fra Strandby, afviser på vegne af de danske fiskere den kritiske rapport. Det sker i Morgenavisen Jyllandsposten, hvor fiskeriformanden påpeger, at danske fiskere allerede har reduceret kapaciteten og videre noterer Svend-Erik Andersen sig, at fiskerflåden betaler samme pris for brændstof som den øvrige søfart.

Ifølge Oceana modtager blandt andet Tyskland og Finland mere offentlig støtte, end den samlede værdi af landingerne.
Link til havmiljøorganisationen Oceana hjemmeside: http://eu.oceana.org/en