EU og USA slutter sig til indsatsen mod ulovligt fiskeri.

EU og USA slutter sig til indsatsen mod ulovligt fiskeri.

I anledning af sit besøg i USA, undertegnede kommissær Damanaki, på vegne af Den Europæiske Union, en historisk erklæring give tilsagn om bilaterale samarbejde om bekæmpelse af ulovligt, urapporteret og ureguleret fiskeri (IUU-fiskeri)
Dr. Jane Lubchenco, Under Secretary of Commerce for oceaner og atmosfære og National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA) Administrator, underskrev på vegne af De Forenede Stater.

“IUU-fiskeri er en kriminel aktivitet, og vi har pligt til at gøre alt for at stoppe denne praksis,” sagde EU-kommissær Damanaki. “Dagens aftale gør netop det. Ved at forene kræfterne, gør vi det sværere for gerningsmændene at slippe afsted med deres beskidte forretning.”

Senatorer Daniel Inouye og Mark Begich deltog i ceremonien, og senator John Kerry roste initiativet . “Ulovligt, urapporteret og ureguleret fiskeri er en af de alvorligste trusler mod et bæredygtigt fiskeri og marine biodiversitet i verdenshavene,” siger Dr. Lubchenco. “Internationalt samarbejde på tværs af verdenshavene vil hjælpe os med at styrke håndhævelsen og forhindre at lovligt fiskeri – industrier bliver taberne på den globale markedsplads, ved ulovligt fiskeri.”

Denne erklæring er den første af sin art i det mangeårige partnerskab mellem EU og USA om fiskeriforvaltning. EU og USA er første og tredje største seafood importører (Japan anden), og har aftalt, at de fisk og skaldyr de importerer ikke vil blive fanget ulovligt. Globalt IUU-fiskeri fratager juridisk årligt fiskere og kystsamfund op til $ 23 mia. i værdi af fisk og fiskeprodukter.

EU og USA har allerede indført en række retlige foranstaltninger til bekæmpelse af IUU-fiskeri, som EU er IUU-forordningen og den amerikanske High Seas drivgarnsfiskeri Moratorium Protection Act. Begge deltager aktivt i den internationale forvaltning af fiskeriet organisationer og fremmer de internationale instrumenter til at løse IUU-fiskeriet.

Dagens aftale forpligter EU og USA til at arbejde sammen om at vedtage de mest effektive redskaber til at bekæmpe ulovligt fiskeri. Den forpligter dem til fortsat at styrke overvågningen og håndhævelsen af forvaltningsforanstaltninger i deres rolle som medlem i regionale fiskeriorganisationer ledelsen organisationer og til forskellige internationale traktater, og forpligter dem til at bruge værktøjer, der forhindrer IUU-aktørerne i at drage økonomisk fordel af deres ulovlige aktiviteter.

Det dokument der er underskrevet i dag af Den Europæiske Union og USA er et vigtigt skridt i retning af at nå disse mål.