Makrel fortsat dominerende.

Makrel fortsat dominerende.

Makrel fortsætter med at dominere i fangstrapporterne og på de akustiske sonar og ekkolods målinger, både ved kysten og på det åbne hav fra Stad til Lofoten. 
Det beretter lederen af ekspeditionen Leif Nøttestad  fra makrel trawleren “Libas”.

De første målinger af bestanden af makrel langs kysten fra Stad til den indre del af Vestfjorden og Lofoten, 200 sømil vest for Skomvær, blev foretaget i perioden 18. til den 26. juli. Derefter satte ”Libas” kursen sydvestover for videre efterforskning af makrelbestanden, primært i den norske zone NØS, men også lidt ind i internationalt farvand.

Lederen af ekspeditionen Leif Nøttestad og de øvrige deltagere melder i hovedtræk følgende fra turen:

Fangsterne af makrel har generelt været små, speciel i den vestligste del af undersøgelsesområdet, med højere fangster østover mod den norske kontinentalsokkel. De makrel vi får i trawlet bliver overraskende nok mindre desto længere vestpå i Norskehavet vi kommer.

”vi har endnu ikke fanget så mange sild, som forventet” udtaler Leif Nøttestad og fortsætter ”de kvalitative målinger vi har foretaget, viser små forekomster af dyreplankton i det centrale område af Norskehavet og det tyder på at de optimale betingelser for makrel og nogle af de andre store pelagiske fiskebestande, ikke er til stede.”

En anden årsag kan være at de øvre vandlag er køligere i år end tidligere år målt i Norskehavet. Samtidig viser observationer at der er lidt færre havfugle over samme område, i forhold til tidligere år.