Mærkbart større tungekvote fra 2016

Mærkbart større tungekvote fra 2016

Det er Danmarks Fiskeriforening PO der siden ICESs (Det internationale Havforskningsråd) katastrofale tungeudmelding på bare 90 tons i 2016, vedholdende har hævdet, at ICES anbefaling stod i skærende kontrast til hvad fiskernes og forskernes undersøgelsesfiskeri viste.

Nu må der fanges fire gange så mange tunger i 2016

Chefbiolog i DFPO Michael Andersen er da også godt tilfreds med resultatet, der er hevet i land med fiskerne og forskernes forsøgsfiskeri, der talte ICESs bestandsvurdering lodret imod. Anbefalingen fra biologerne lyder nu på en tungekvote for Kattegat / Skagerrak på 379 tons i 2016.

Til FiskeriTidende.dk udtaler Michael Andersen, Der har været et godt samarbejde med DTU Aqua og Fødevareministeriet, om at presse på for at få grundlaget for rådgivningen ændret. Jeg synes også, at der er grund til at rose ICES, for at de har været åbne for at lave nye beregninger.

Tungekvoten for Skagerrak og Kattegat for 2016, forventes at blive endeligt vedtaget af ministerrådet i midten af december.