Invitation til åben debat om industrifiskeri

Invitation til åben debat om industrifiskeri

Fredag den 11. december 2015 kl. 09.00-14.00 arrangerer Danske Havne og Marine Ingredients Denmark i samarbejde med MF Thomas Danielsen (V) en åben debat i Folketingets Landstingsal om industrifiskeriet som en dansk styrkeposition.

Arrangementet er gratis. For at sikre nok kaffe, sandwich og en stol til alle, bedes du tilmelde dig til arrangementet senest torsdag den 26. november 2015 ved at sende en mail til Birthe Iwasiow på mail bgi@danskehavne.dk

Program (se program og baggrundsnotat om industrifiskeri på Danske Havnes hjemmeside)

Der kan opstå ændringer i programmet. Det aktuelle program vil fremgå af Danske Havnes hjemmeside.

 • Kl. 09.00 Registrering og morgenkaffe
 • Kl. 09.30 Åbning/introduktion til debatten

  Anne Mette Bæk Jespersen, direktør Marine Ingredients Denmark

  Gitte Lillelund Bech, direktør Danske Havne (moderator)

 • Kl. 09.40 Regeringens fiskeripolitik (oplæg og drøftelse)

  Eva Kjer Hansen, miljø- og fødevareminister (V)

 • Kl. 10.15 Industrifiskeri, proteinfisk og den gode historie

  Fire korte oplæg (10 min.) og spørgsmål:

  Lene Kjeldgaard Jensen (V), borgmester i Thisted Kommune

  Willy B. Hansen, direktør Skagen Havn

  Johannes Palsson, formand Marine Ingredients Denmark

  Flemming Nør-Pedersen, direktør Landbrug & Fødevarer

 • Kl. 11.15 Stræk ben og tal med din sidemand
 • Kl. 11.30 Stabile rammer og vilkår – udnyt mulighederne

  Tre korte oplæg (10 min.) og spørgsmål:

  Ivan Bundgaard Sørensen, formand Dansk Akvakultur

  Svend-Erik Andersen, formand Danmarks Fiskeriforening PO (tbc)

  Esben Sverdrup Jensen, direktør Danmarks Pelagiske PO

 • Kl. 12.15 Politisk vilje til erhvervsfiskeri

  Fire korte oplæg (5 min.), debat og spørgsmål:

  Erling Bonnesen, MF og fødevareordfører (V)

  René Christensen, MF og formand for Miljø- og Fødevareudvalget (DF)

  Rasmus Jarlov, MF og fiskeriordfører (K)

  Simon Kollerup, MF og fiskeriordfører (S)

 • Kl. 12.55 Opsummering af moderator
 • Kl. 13.00 Sandwich og netværk

Inviterede er velkomne til at dele invitationen.

Arrangørerne ser frem til en konstruktiv debat og bred deltagelse.

 

Skriv et svar