LIFE organisationen fremsætter fejlagtige påstande om ulovligt fiskeri i Østersøen

LIFE organisationen fremsætter fejlagtige påstande om ulovligt fiskeri i Østersøen

Forbløffende og urigtig sammenkædning mellem IUU fiskeri (Ulovligt, urapporteret og ureguleret fiskeri) og almindeligt trawlfiskeri i de danske farvande, østlige og vestlige Østersø, fremsættes i et åbent brev til Fiskeriminister Karen Ellemann.

Fake News fra en førende fiskeriorganisation

Det er beskæmmende og totalt misforstået, at forsøge trawlfiskeriet ført ind under EU´s regler om ulovlige fiskeri. Trawlfiskeriet kan absolut ikke kædes sammen med EU´s IUU regler.

LIFE organisationen af (Low Impact Fishers of Europe Limited) mindre kystfartøjer, Jeremy S. Percy forsøger ellers ihærdigt i et brev til Fiskeriminister Karen Ellemann, at kæde trawlfiskeri og ulovligt fiskeri sammen. Et forsøg på at miskrediterer et fiskeri, som i Østersøen beviseligt er det eneste fiskeri, der har vist sin overlevelse og det fiskeredskab, der kan oppebære et vist fiskeri med en fornuftig økonomi i forhold til andre redskaber. Fangstredskaber som garn, tejner, ruser eller krogfiskeri, der nærmest i Østersø-sammenhæng ikke er eksisterende længere.

Organisationen LIFE fejler fuldstændigt i deres brev (læs LIFE´s brev til fiskeriministeren Karen Ellemann her (engelsk))

Organisationen overser også fuldstændigt andre mulige årsager til færre og mindre torsk i Østersøen. Ensidigt og alt for enøjet en vurdering af forholdene i Østersøen. LIFE-vurderingen får derfor dumpekarakterer af flere fiskere.

Danske fiskere overholder reglerne.

12 % af de globale fangster kommer fra MSC-certificerede fiskerier. Nye data viser, at mængden af fisk og skaldyr til rådighed med MSC-mærket er øget med 10% alene i det seneste år.

I Danmark bidrager de danske kommercielle fiskere positivt til valutabalancen og man arbejder målrettet for et bæredygtigt fiskeri og har opnået MSC-certificering af 90 % af fiskeriet.

Dansk fiskeri er blandt de mest ambitiøse i verden inden for bæredygtighed. Der fiskes efter reglerne og man overholder dem. At påstå andet, som LIFE organisationen insinuere, er utroværdigt og direkte løgnagtigt.

FiskerForum.dk