Langt flere rødspætter og tunger i Nordsøen end først antaget
Det er positive toner der lyder fra ICES, når de nu rapporterer Nordsøens rødspætter og tunger i topform og betydeligt flere end tidligere anslået af ICES selv

Langt flere rødspætter og tunger i Nordsøen end først antaget

Det er positive toner der lyder fra ICES, når de nu rapporterer Nordsøens rødspætter og tunger i topform og betydeligt flere end tidligere anslået af ICES selv, der nu opjusterer fangstanbefalingerne arterne for 2020.

rødspætter har fået større kvote af ICES

Rådgivningen fra ICES (Det internationale havundersøgelsesråd) er blevet frigivet forud for Ministerråds-mødet, der skal finde sted i næste måned. Her spiller ICES-rådgivningen altid en væsentlig og meget vigtig hovedrolle, når anbefalingerne for 2020 skal foreligges. Opjusteringen følger de oprindelige tal, der blev offentliggjort tilbage i juni, med en justering, der flugter med undersøgelsen og de data, der blev offentligt tilgængelige efter sommeren.

Ud over rådgivningen for rødspætter og tunger er der også foretaget justeringer af rådgivningen omkring torsk, kuller og jomfruhummer fiskeriet.

Rødtunge har fået større kvote i Nordsøen for 2020

De seneste undersøgelses-resultater viser her en stigning i små tunger, der er underlagt Nordsøens flerårige forvaltningsplan. Mens ICES anbefaler, at fiskeriet skal være mellem 10.192 og 29.767 tons, ville et tal på linje med MSY (Maximum sustainable yield) være 17.545 ton, hvilket vil være en stigning på hele 40% i forhold til 2020 anbefalingen, hvis man sammenligner med 2019-kvoten, der kun var på 12.555 ton.

Undersøgelsesresultaterne indikerer også en stigning i juvenile rødspætter, hovedsageligt på grund af den stærke 2018-årgang. ICES anbefaler en fangst i 2020 på 166.499 ton for Nordsøen og Skagerak, hvilket er 17% højere end i 2019, der dengang lød på mere beskedne 142.217 ton.

ICES-anbefalingen for torskekvoten er derimod mindre positiv med et massivt fald og en anbefalet samt en kraftig reduktion på hele 61% fra 35.375 i 2019 til en bundskraber på kun 13.686 ton næste år.