Lange i Skagerrak, Kattegat samt Østersøen og Bælterne

Lange i Skagerrak, Kattegat samt Østersøen og Bælterne
Den disponible mængde er opfisket og der indføres derfor forbud mod fiskeri af lange i Skagerrak, Kattegat samt Østersøen og Bælterne med virkning fra den 19. august 2010. Forbud mod at medbringe og lande lange fra de anførte farvande træder i kraft den 21. august 2010.

Denne meddelelse er udsendt efter reglerne i Fødevareministeriets bekendtgørelse nr. 1443 af 15. december 2009, § 2, jf. bilag 6 og træder i kraft med virkning fra den 19. august 2010