Læsø Fiskeindustri sætter Hummer-rekord
Det går simpelthen forrygende, først i årene 2016 og 2017 som begge år var kendetegnet ved historisk store landinger af jomfruhummere, en tendens der fortsatte i 2018. Her blev der faktisk landet endnu flere jomfruhummere end i de 2 foregående år.

Læsø Fiskeindustri sætter Hummer-rekord

Det går simpelthen forrygende, først i årene 2016 og 2017 som begge år var kendetegnet ved historisk store landinger af jomfruhummere, en tendens der fortsatte i 2018. Her blev der faktisk landet endnu flere jomfruhummere end i de 2 foregående år. I hvert fald kunne Læsø Fiskeindustri A/S, der er verdens største eksportør af jomfruhummere, for 2018 melde om et overskud efter skat på 6,5 mio kroner, mod et års-resultat for 2017 på 4,7 mio kroner.

Samlet på landsplan var de danske hummerlandinger i 2018 på 5.241 tons mod 4.298 tons i 2017, svarende til en stigning på 943 tons. Læsø Fiskeindustri A/S modtog i 2018 45,5 procent af alle jomfruhummerfangster, der blev landet i Danmark mod 53,3 procent i 2017. Faldet i andelen af landinger skyldes primært en rationerings-ordning som Læsø Fiskeindustri A/S måtte indføre overfor fiskerne i hele 4 uger sidste år i marts og april måned, på grund af alt for store landinger af jomfruhummere. Sammenholdt med det faktum, at der i 2018 i modsætning til 2017, stort set ikke blev fanget jomfruhummere i Nordsøen.

I ledelsesberetningen for 2018 beskrives de første 4 måneder af 2018, som ekstraordinært gode for fiskeriet efter jomfruhummere og modsat Læsø Fiskeindustris afdeling i Skotland var landingerne i Danmark hele året på et tilfredsstillende niveau. Totalt set er der i 2018 i Læsø Fiskeindustri i den danske del produceret 2.426 tons, hvilket er 232 tons mere end i 2017.

Læsø Fiskeindustris absolutte hovedprodukt vil også i årene frem være jomfruhummere, enten frosne eller ferske. Læsø Fiskeindustri står derfor godt rustet til den fremtidige konkurrence.

Fiskeriet efter jomfruhummere har generelt været godt de seneste år, og alle er enige om at hummerbestanden har det fortrinligt. Man nævner videre i ledelsesberetningen, at der er tilstrækkelige kvoter og der investeres i mere effektive fartøjer. En udvikling som Læsø Fiskeindustri selv understøtter via lån eller indskud til faste leverandører i forbindelse med generationsskifte, nybygninger, fartøjsudskiftning eller nyetablering.

Rent produktionsmæssigt er der siden 2013 investeret ganske store beløb i modernisering, automatisering og optimering af produktionslinjerne til frosne hummere både på Læsø og i Skagen, og i november måned sidste år blev en ny ferskhummerlinje taget i brug i Skagen.

Det bør også nævnes at der stadigvæk arbejdes videre med planerne om at opføre et mindre frysehus på Læsø og pt. afventes hvilke støttemuligheder der bliver tilgængelige. Der er ingen tvivl om, at et frysehus på Læsø vil bidrage til at optimere logistikken mellem de tre afdelinger i Skagen, Frederikshavn og på Læsø. Ekstra frysehusplads har industrien haft stort behov for flere gange her de senere år, hvor der periodevis er landet rigtigt mange hummere.

Fokus er rettet mod nye markeder
Læsø Fiskeindustri vil gerne markedsfører sine produkter på nye markeder, hvorfor virksomheden sammen med Northcoast Seafoods har stiftet Læsø Choice A/S.

Læsø Choice A/S er et salgsselskab, som skal markedsføre Læsø Fiskeindustris frosne og ferske jomfruhummere og bringe dem helt ud til forbrugerne på nye markeder. På den måde håber virksomheden også på, at kunne reducere afhængigheden af det italienske marked for ferske jomfruhummere.