Læsø Fiskeindustri begrænser yderligere for landing af jomfruhummere.

Læsø Fiskeindustri begrænser yderligere for landing af jomfruhummere.

I en orientering til hummerfiskerne, har Læsø Fiskeindustri desværre set sig nødsaget til at begrænse landingerne af jomfruhummer yderligere, pga en forværring af Covid-19 situationen.

Fiskeindustrien skiver i en meddelelse til fiskerne, at de seneste 2 ugers nødvendige tiltag fra regeringens side, har desværre vist sig, at have yderligere og meget store konsekvenser for alle og ikke mindst for hummerfabrikkens kunder i Sydeuropa, som aftager en stor del af produktionen af jomfruhummer og som derfor er et vigtigt afsætningsmarked.

Det har desværre også konsekvenser for Læsø Fiskeindustri, og man er nu i en situation, hvor man er nødt til at forholde sig til det svigtende salg. Fabrikklen ved, det er en svær situation for alle og det er uundgåeligt, at det kan have enddog meget store økonomiske konsekvenser for den enkelte fisker / leverandør.

Med nedennævnte tiltag håber Læsø Fiskeindustri dog, at det stadig er interessant for den enkelte fisker / leverandør, at tage på havet.

Med virkning fra søndag den 22. marts 2020 indføres yderligere rationering på landing af jomfruhummere:

  • For ”store” jomhummere (dvs. jomhummere fra 12 cm og op) gælder det Fartøjer under 15 meter 500 kg pr. uge og for Fartøjer over 15 meter 750 kg pr. uge
  • For ”små” jomhummere (dvs. jomhummere mellem 10,5 og 12 cm) gælder det alle fartøjer 500 kg pr. uge.

Hvis situationen forværres uderligere, kan et helt stop for modtagelse af jomfruhummere blive en konsekvens.

Ydermere skal det bemærkes, at:
Vi modtager ikke jomfruhummere ældre end 2 dage og helst gerne daglige landinger.

I lighed med tidligere anfører Læsø Fiskeindustri, at såfremt det sidste træk indeholder en mængde, der gør, at den ovenfor angivne ration overskrides en smule, forventer man selvfølgelig ikke, de overskydende jomfruhummere smides væk.

Det skal yderligere bemærkes, at det selvfølgelig er helt op til den enkelte fartøjsejer, om man ønsker at lande mængder ud over de angivne ugerationer, alternativt alle sine jomfruhummere, til andre modtagere end Læsø Fiskeindustri.