Læserbrevet »Gråsælernes Paradis« af fisker Walther Thorsen
Det er ikke kun fisker Walther Thorsen, der er sur over EU-Kommissionens beslutning om at lukke for torskefiskeriet i dele af Østersøen.

Læserbrevet »Gråsælernes Paradis« af fisker Walther Thorsen

Det er ikke kun fisker Walther Thorsen, der er sur over EU-Kommissionens beslutning om at lukke for torskefiskeriet i dele af Østersøen. Også Danmarks Fiskeriforening er oppe i det røde felt og skriver i en artikel, at EU-Kommissionens lukning af torskefiskeriet i østersøen er en overreaktion.

 

Og ja, flere fiskere tilslutter sig protesten mod det fuldstændige latterlige i, at vi har en kommission, der med den ene hånd lukker af for et i forvejen meget minimalistisk fiskeri efter torsk i underområderne 24,24 og 26 i Østersøen (fra Gedser og østover til de baltiske lande) og samtidig ser gennem fingrene med, at sælerne, som det største problem i Østersøen, sætter større mængder torsk til livs end fiskerne må fiske og samtidig forpester sælerne farvandet med parasitter og orm, så de tilbageværende torsk langsomt syner hen og dør.

 

Lukningen for torsken i dele af Østersøen, svarer til landmanden der får en bøde for at udlede 10 liter kunstgødning til det samme å-løb, som en nærliggende industri sender i tonsvis af u-rensede spildevand ud i. Det har ingen virkning og absolut ingen effekt – ligeledes har EU-kommissionens torskestop heller ingen effekt. Man skulle i stedet hellere have fokus på områdets virkelig store problem – sælerne.

 

Det skriver Walther Thorsen også i sit læserbrev og beskriver samtidig hvor uheldigt netop dette torskestop er. Fiskeren fra Tejn på Bornholm med R 222 »Bornø« skriver blandt andet, »mange fiskere har gemt deres torskekvote og deltaget i andre fiskerier henover sommeren, for senere at vende tilbage til Østersøen omkring Bornholm for at fiske disse kvoter.

 

Nogle har sågar lejet fisk til formålet, dyre lejefisk, som nu fuldstændig er værdiløse og pengene kunne man istedet ligesågodt have smidt direkte ud af vinduet. En handling der svarer til vores landmand fra før, der sår korn på sin mark, for senere at få besked på, at det må han ikke høste. Håbløst og masser af gode spildte kræfter og penge.

 

Besværlighederne fortsætte, for i fiskeriet efter fladfisk er bifangsten ofte torsk og med det nye discardforbud (alle fisk skal med i land), må fiskerne smide torsken ud, der lige pludselig ikke er lovlige længere, for man risikerer store bøder og krav om installering af kameraovervågning, hvis man ilandbringer ulovligt fanget discardfisk.

 

Men lovgivernes torskestop hjælper ikke en døjt, så længe der ikke iværksættes en regulær udrydning / nedslagtning af sælerne. Fiskeren fra Tejn på Bornholm lægger ikke her fingrene i mellem, når han taler om udrydning, så mener fiskeren virkelig udrydning. Det hjælper intet at stoppe fiskeriet efter torsk. Istedet ser walther Thorsen gerne en minister med format eller en fiskeriformand der også træder i karakter og viser vejen frem, blandt andet med radikale forslag om at slå op til 30.000 sæler ihjel (sidste opgørelse viste der er op til 50.000 sæler i Østersøen.) Så problemet er kæmpestort.

 

Sælerne er ikke kun et problem for fiskerene, nej det breder sig indover land, og rammer følgeindustrien som virksomhederne indenfor garn- og trawlproduktion, smede og elektrikere samt eletronikvirksomheder og selvfølgelig fiskeindustrien hårdt og med afmatning i økonomien og høj arbejdsløshed til følge.

 

Flere kommentarer på facebook.com viser da også, at tiden nu er inde til, at myndighederne nu foretager sig noget radikalt, der én gang for alle, kan mindste og måske ryde problemet med sælerne helt af vejen.