Kystsamfund protesterer nu mod Fiskeri-stop i Kattegat

Kystsamfund protesterer nu mod Fiskeri-stop i Kattegat

I en udsendt pressemeddelelse, går Gribskov Kommune nu aktivt ind i kampen for fiskerne i kommunen og protesterer nu skriftligt over for miljøminister Ida Auken (SF) og fødevareminister Karen Hækkerup (S), der for øjeblikket arbejder med planer om at lukke dele af Kattegat – helt eller delvist – for fiskeri for at beskytte havmiljøet.

Det kan betyde tab af arbejdspladser i kommunen, hvis regeringen lukker dele af Kattegat for fiskeri, advarer Gribskov og fire andre kommuner.

Tab af vigtige arbejdspladser og yderligere pres på de lokalsamfund, hvor fiskeri spiller en vigtig rolle. Det kan blive konsekvensen af regeringens planer om at lukke dele af Kattegat for fiskeri.

Og kommunen står ikke alene med protesten. Også kystkommunerne Halsnæs, Frederikshavn, Norddjurs og Læsø står bag protesten i et fælles brev til de to ministre.

Borgmester Jan Ferdinandsen (K), Gribskov Kommune, fremhæver de dystre perspektiver for kommunen, hvis regeringen gør alvor af planerne:
”Jeg frygter, at planerne om at indføre naturbeskyttelsesområder, vil forhindre eller begrænse fiskeriet i Kattegat ganske væsentligt. Det vil føre til tab af både vigtige arbejdspladser og af indtægter fra såvel fiskeriet samt samt de tilknyttede erhverv,” siger Jan Ferdinandsen.

Regeringens planer stammer fra et såkaldt Havstrategidirektiv fra EU. Borgmestrene bag protesten, anerkender, at regeringen skal efterleve og gennemføre direktivet. Men det behøver ikke at betyde, at store områder af Kattegat skal omdannes til naturbeskyttelsesområder, hvor fiskeri er forbudt, skriver de fem borgmestre i brevet til regeringen.

”Kattegat lukningen”, blev for mindre end en uge siden, fulgt op at en facebook-gruppe til støtte for Kattegat-fiskerne. ”Red Kattegats fiskere” har i skrivende stund allerede 2.501 medlemmer, der støtter op om fiskerne i deres kamp for at bevare fiskeriet.

Du kan tilmelde dig gruppen her.