Kystfisker-lobbyisme fordrejer politikerne med usandfærdige postulater

Kystfisker-lobbyisme fordrejer politikerne med usandfærdige postulater

lobbyisme er normalt en uformel aktivitet, der udøves af enkeltpersoner eller organisationer for at påvirke medlemmerne af en lovgivende forsamling til at indtage et bestemt standpunkt i et lovgivningsanliggende.

Ofte harmløs og videnbaseret, men twistes fakta og fordrejes sandheden til ukendelighed, udelukkende til lobbyistens og interessenternes fordel, uden hold i det faktuelle, er det problematisk og bør stoppes omgående.

En gruppe af kystfiskere, der tilhører den »lukkede afdeling/ordning« (red. den tidsubegrænsede ordning), har i den sidste tid, brugt alle til rådighed stående midler, saglige som usaglige, til at præge og rette politikerne ind, for egen vindings skyld. Således den nye tidsubegrænsede kystfiskerordning, overvejende vil favorisere denne gruppe specielt. Som efterfølgende vil fremstå som en eksklusiv kystfiskerordning for nogle enkelte og meget få kystfiskere.

Der kæmpes om den bedste kystfiskerordning overhovedet, hvor den Åbne og den Lukkede ordning også kaldet den tidsbegrænsede ordning eller den tidubegrænsede ordning, skal foreligges politikerne, der herefter skal tage stilling til hvilken eller måske begge ordninger, der skal videreføres fra og med 2020.

Useriøs propaganda, med en hidtil uset og meget grænse-overskridende personlig kontakt til politikerne, forsøger tilhængerne af den »lukkende ordning« nu, at presse usaglige argumenter ned i halsen på Folketingets politikere, der således måske på et utilsvarende Videns-grundlag, fristes af den populistiske og let fordærvelige argumentation, til at gå de få’s ærinde og ikke flertallets. På grund af en usaglig og meget ensidig propaganda, som i det tilfælde den bliver vedtaget, kan få katastrofale følger for kystfiskeriet.

Flere mener, at hvis Fødevareudvalget følger disse anbefalinger fra lobbyisterne og de få tilhængere af »den lukkende ordning / Den tidsubegrænsede ordning, vil man fratage mange kystfiskere muligheden for at deltage i kystfisker-ordningen og gøre den fremtidige ordning til en eksklusiv klub / ordning for de meget få. En ordning der samtidig snævre sig ind til fartøjer under 15 meter og som iøvrigt kun fisker med skånsomme og overvejende passive redskaber. Alle andre og øvrige kystfiskere udelukkes fra at bruge kystfisker-ordningen.

En ordning der, som en gøgeunge snylter på det ordinære fiskeri og tilraner sig ekstra kvoter og fiskerier, på andres bekostning, og som eksklusivt forbliver i den tidsubegrænsede ordning og dermed gør ordningens få medlemmer til denne tids »kvotekonger«. Vel og mærke uden man har åbnet pengepungen – ret meget.

En omvendt Robin Hood – hvor dé som næsten intet haver, skal give til dé, som i ordningen har.  Jo tak – og som de stadig har til gode at bevise de han  udnytte fuldt ud. Det giver bare ingen mening – så kære politikere – lad dog fornuften råde og se i retning af hvad flertallet af Kystfiskerne ønsker, nemlig den tidsbegrænsede ordning også kaldet den åbne.