Prehn (S) lytter til de »forkerte« – nu afvikler han kystfiskerordningens åbne ordning

Rasmus Prehn vil ifølge Venstre fratage lokale kystfiskere deres fiskekvoter, dette til trods for, at fiskeriministeren i op til flere lejligheder har påpeget, at netop fiskerierhvervet befinder sig i det han kalder den perfekt storm. En storm der har sat fiskerierhvervet under et historisk pres. Dette til trods så barsler Rasmus Prehn (S) nu alligevel med et nyt forslag, der vil sætte en gruppe danske kystfiskere under et endnu større pres.

Fortsæt med at læsePrehn (S) lytter til de »forkerte« – nu afvikler han kystfiskerordningens åbne ordning

Søg om sidste rate af kystfiskertillæg på torsk, tunge og rødspætter

Er du er kystfisker og tilmeldt den tidsubegrænsede eller den tidsbegrænsede ordning? Så kan du få tildelt ekstra mængder af torsk, tunge og rødspætter, hvis du har landet mindst 2/3-del af dit fartøjs egne årsmængder (inklusive kystfiskertillæg og uddelinger fra Fiskefonden) senest 30. september 2021.

Fortsæt med at læseSøg om sidste rate af kystfiskertillæg på torsk, tunge og rødspætter

Genberegning af kystfiskertillæg for visse kvotearter 2021

Fiskeristyrelsen har den 28. april 2021 genberegnet kystfiskertillægget for torsk i Nordsøen, torsk i Skagerrak, rødspætte i Nordsøen, rødspætte i Skagerrak samt tunge i Nordsøen til de berettigede fartøjsejere. Der er udsendt justeret FKA-tilladelse licensliste nr. 1000, som indeholder det tildelte kystfiskertillæg.

Fortsæt med at læseGenberegning af kystfiskertillæg for visse kvotearter 2021
Read more about the article Kystfiskeriet skal være for alle – ikke kun en udvalgt flok
Der skal være plads til alle kystfiskerfartøjer – Hvad enten de fisker med garn, trawl, bundgarn eller efter muslinger

Kystfiskeriet skal være for alle – ikke kun en udvalgt flok

Der findes med Folketingets aftale både en åben og en lukket kystfiskerordning. Den lukkede – også kaldet tidsubegrænsede – ordning er for alle fartøjer under 15 meter, samt 15-17 meter med udvalgte redskaber. Den er permanent, dvs. man binder sig som fisker.

Fortsæt med at læseKystfiskeriet skal være for alle – ikke kun en udvalgt flok
Read more about the article CBL-rapport beskriver en eksklusiv kystfiskerordning for de få
Underdirektør i DFPO Ole Lundberg Larsen anbefaler den åbne kystfiskerordning (den tidsbegrænsede ordning)

CBL-rapport beskriver en eksklusiv kystfiskerordning for de få

I rapporten fremføres og anbefales det, at den åbne kystfiskerordning (red. tidsbegrænset ordning) ophører, og at der i den lukkede kystfiskerordning (red. tidsubegrænset ordning) kun skal være plads til fartøjer, der anvender skånsomme redskaber.

Fortsæt med at læseCBL-rapport beskriver en eksklusiv kystfiskerordning for de få