Kystfiskeriet skal være for alle – ikke kun en udvalgt flok
Der skal være plads til alle kystfiskerfartøjer – Hvad enten de fisker med garn, trawl, bundgarn eller efter muslinger

Kystfiskeriet skal være for alle – ikke kun en udvalgt flok

Der findes med Folketingets aftale både en åben og en lukket kystfiskerordning. Den lukkede – også kaldet tidsubegrænsede – ordning er for alle fartøjer under 15 meter, samt 15-17 meter med udvalgte redskaber. Den er permanent, dvs. man binder sig som fisker.

Fortsæt med at læse
Ønskelig Kystfiskerordning, der kan rumme de mange kystfiskere
Fisker Thomas Hansen er yderst tilfreds med den åbne ordning, der med trawleren RI 146 »Polaris« på 14,97 meter, overvejende har korte daglige fisketure. Foto: PmrA

Ønskelig Kystfiskerordning, der kan rumme de mange kystfiskere

Specielt giver det ingen mening, når »de grønne« hænger trawlfiskeriet ud og sammenligne det med en bulldozer i en regnskov. Det er noget værre ævl og har ingen hold i virkligheden.

Fortsæt med at læse
Snurrevodskutter i beskyttet kystfiskerordning fisker torsk fra bifangstkvote
KR 221 »Anna Ida« har ud over et rationsfiskeri på rødspætter, også adgang til en særlige bifangstkvote på torsk. Det har de fordi de er tilmeldt til den »tidsubegrænsede kystfiskerordning«. Foto: H. Hansen

Snurrevodskutter i beskyttet kystfiskerordning fisker torsk fra bifangstkvote

Det har været en rigtig god løsning for os, at søge torskemængder i bifangstkvoten. Det har gjort, at vi ikke har skulle ud at leje kvoter for de torsk vi fanger, når vi fisker efter rødspætter

Fortsæt med at læse
DFPO Kystfiskerudvalg ønsker at bevare den åbne kystfiskerordning
Med det formål, bevar den åbne kystfiskerordning, søger DFPO’s Udvalg for Kystnært Fiskeri, foretræde for Miljø- og Fødevareudvalget onsdag den 23. oktober.

DFPO Kystfiskerudvalg ønsker at bevare den åbne kystfiskerordning

Den åbne kystfiskerordning er derimod tidsbegrænset og løber i tre år ad gangen. Den er altså fleksibel, hvilket er vigtigt i kystfiskeriet, hvor kvoterne svinger, fiskene flytter sig og fiskeriet er omskifteligt.

Fortsæt med at læse