Kystfisker ladt i stikken
Den nye trawlbekendtgørelse forbyder blandt andet trawlfiskeri i Sejerøbugten.

Kystfisker ladt i stikken

Kystfisker Karsten Jakobsen, med sin blå trækutter KA 71 »Cecilie« under 12 meter, formenes nu adgang til fiskeriet i fiskerens helt naturlige og nærvedliggende fiskevand, Sejerø Bugten.

Det hele skyldes den nye trawlbekendtgørelse der blandt andet forbyder trawlfiskeri i Sejerøbugten. Et forbud der kom som et chok for fiskeren fra Odden Havn på Sjællands Odde.

For fiskeren, der elsker sit erhverv, har netop fravalgt det støvede liv på land og istedet tilvalgt naturen, med den friske luft og det frie liv til søs. Men det koster åbenbart på agterstavnen for fiskere som Karsten Jakobsen, da de digitaliserede myndigheder forventer og kræver man følger med på diverse hjemmesider, som eksempelvis høringsportalen og lignende og ellers holder sig ajour digitalt helt generelt.

Det er kun godt et år siden fisker Karsten Jakobsen investerede i en 11tons enmandsbetjent trækutter, der skal forsyne kunderne og hans følgere på Odden Havn, med friske fladfisk fra Cecilie KA 71 . En kutter, der flugter det danske bæredygtige kystfiskeri, som skaber liv og aktivitet i den lille idylliske Odden havn, så nostalgien og hyggen stortrives. Med daglige leverancer med friskfanget fisk, landet direkte fra kutteren til kunderne på kajen. En aktivitet, som skåret ud af en turistbrochure.

Trawlbekendtgørelse af 12. april 2019 forbyder trawlfiskeri i hele Sejerø bugten.
Trods klager og efterfølgende indsigelser fra fisker Karsten Jakobsen Odden Havn og hans henvisning til, at denne bekendtgørelse ikke har været kendt før dens ikraftræden, hverken på Odden Havn eller på Sejerø. Så må fiskeren fra Odden Havn alligevel indstille sig på, at fiskeri i Sejerøbugten med selv små skånsomme trawlskovle, ikke længere er en mulighed.

Processen går ikke om
Fiskerpolitisk kontor besvarer henvendelsen fra den vestsjællandske skipper venligt men bestemt med, at revision af trawlbekendtgørelsen har været en længerevarende proces, hvor fiskerierhvervets repræsentanter har været med i hele processen og de burde have informeret deres medlemmer herom. Derudover fortæller Fiskeripolitisk kontor videre, at bekendtgørelsen har været i offentlig høring fra mandag den 25. februar til søndag den 17. marts 2019, hvor der har været mulighed for, på hørrings-portalen, at kommentere og afgive sine indvendinger og eller indsigelser til de nye regler. Set fra myndighedernes side, er løbet kørt. Og i øvrigt mener de heller ikke at dette kan komme til at ramme Karsten Jakobsens kunder.

Det indførte trawlforbud i Sejerø Bugt begrundes med, at størstedelen af området er udlagt som Natura 2000-område, hvor der er rev-strukturer i området, som skal beskyttes. I tråd med den nationale tilgang til fiskeriregulering i Natura 2000-områder, er området dermed lukket for bundgående trawlfiskeri, da denne form for fiskeri er vurderet potentielt set, at kunne skade revene i området. Dette til trods for, at der i store dele af Sejerøbugten findes større områder med fin sandbund uden forekomster af sten og stenrev, som er yderst velegnede til fiskeri efter fladfisk netop med trawl. Områder som har været fisket på, også med trawl, i mange år. Det er åbenbart slut nu.

Store konsekvenser for den lille lokale fisker
Det er en drengedrøm som her brister for fisker Karsten Jakobsen, for planen var oprindeligt at skulle fiske fladfisk fra sejerøbugten suppleret med jomfruhummer fra det sydlige Kattegat for at kunne betjene Cecilie KA 71 mange kunder bedst muligt med dag-fanget frisk fisk. Men det er umuliggjort med det urimelige trawlforbud i Sejerøbugten, der begrænser fiskeriet og fiske-forretningen helt uretfærdigt.

Håbet er, at der findes en løsning på dette, med en eventuel dispensation for trawlbekendtgørelsen. Ellers risikerer fisker Karsten Jakobsen en lukning af fiskeforretningen og en oplægning af kutteren »Cecilie« KA 71 . En Havn vil efterfølgende langsomt syne hen og et yndet udflugts-mål for områdets turister svinder også. Aktiviteterne og livet på havnen, der tidligere gav Havnen sit særpræg og sin atmosfære, er det så snart slut med.

Bunker af skriverier til myndighederne, ligefra klagebreve til Fiskeriministeren til sekstionslederen og til en Konstitueret kontorchef fra Fiskepolitisk kontor, der alle været indblandet i sagen, har desværre vist sig forgæves og nytteløst. Så selvom sagen har været helt til tops i hierakiet , ændre det ikke ved beslutningen om trawlforbuddet i Sejerøbugten, alle gode argumenter til trods.

I stedet for, fik han beskeden om at han jo bare kunne rigge sin kutter om til garn eller snurrevod. Hvilket stadig er lovligt at fiske med i Sejerø bugten. Men det er en meget bekostelig affære. Og var det dén form for fiskeri Karsten Jakobsen ønskede, så havde han jo nok fra starten købt en båd til dette. Denne besked viser jo bare igen, med al tydelighed, hvor uvidende folk er, som sidder med disse bemyndigelser omkring fiskeriet til hverdag, slutter fiskeskipper Karsten Jakobsen.