Kystfisker fra Hirtshals tilfreds med torskefiskeriet

Kystfisker fra Hirtshals tilfreds med torskefiskeriet

I øjeblikket kan der fiskes torsk tæt på kysten ud for Hirtshals.
HG 7 ”Niels Jensen” er garnfartøj og tilmeldt kystfiskerordningen. I øjeblikket fiskes der efter torsk. Ikke alle dage er dog lige gode, forklarer Niels Bjerregård fra fartøjet. Så når der har været godt fiskeri, har man nærmest arbejdet i døgndrift ombord i det ca. 14 m. lange glasfisberfartøj.

Fra anden side fortælles det, at fisken er forsvundet i flere kystnære områder langs vest Jyllands kyst. Niels Bjerregaard mener fænomenet startede ved Helgoland og Tyske bugt. For nylig har formanden for Thyborøn og Thorsminde Fiskeriforeninger, Kurt Madsen været i pressen og forklaret at ejere af ca. 75 mindre fartøjer også lider under, at fisken synes forsvundet langs den jyske vestkyst.

Men Niels Bjerregård er tilfreds. Som svar på spørgsmålet, om der er torsk i det kystnære område, forklarer han, at i området øst for Hanstholm og nordpå synes han det er ok. Han forklarer desuden; ”At ud for Hirtshals har vi den seneste tid kunnet fange torsk helt tæt på kysten”. Niels Bjerregaard er også stødt på en del isinger, ”og det er et nyt fænomen, men sådan skifter fiskeriet jo hele tiden”.

Torskepriserne er faldet en smule den senere tid, men Niels Bjerregaard har den opfattelse, at konsum fiskeriet fra Hirtshals generelt er gået bedre i år, end forrige sæson. Især den seneste periode med stabilt vejr har pyntet på tallene.