KW andele i Kattegat

KW andele i Kattegat

Der åbnes formentlig op for at søge kW-dage tilladelse for fartøjer, der har kvoteandele, men ikke kW-andele i Kattegat
Fiskeridirektoratet lægger op til, at der efter ansøgning kan udstedes tilladelse til, at fartøjer, der har haft kvoteandele i Kattegat (3 AS) siden udgangen af 2008, men ikke har fået tildelt kW-andele i Kattegat eller andre farvande hvor kvoteandelene kan fanges, i forvaltningsperioden fra 1. februar 2011 til 31. januar 2012 får kW-dage tilladelse til Kattegat (3 AS).

Dermed får en gruppe af overvejende mindre fartøjer mulighed for at fiske egne kvoteandele. Tilknyttet lokalforeningen Bælternes Fiskeriforening, drejer det sig ifølge formand Allan Buch, om en håndfuld fartøjer. ”På fiskernes vegne kan jeg kun være tilfreds med den mulighed de nu får” siger han til Fiskerforum.dk. Allan Buch kender ikke det samlede antal fartøjer, som er kommet i klemme, men der er tale om forholdsvis få enheder, som af en eller anden grund ikke har været i det omtalte farvand i referenceperioden.

Direktoratet ønsker som udgangspunkt, at der kan gives tilladelse til at forbruge 15 dage i Kattegat, med mulighed for forlængelse hvis det skønnes nødvendigt.

Tilladelse kan udstedes til fartøjer, der står foran at indlede fiskeri i Kattegat. Tilladelser kan udstedes, så længe der er plads til dette indenfor det samlede loft for højeste indsats i Kattegat (kW-loftet) under hensyn til de kW-dage tilladelser, som Fiskeridirektoratet allerede har udstedt, og hvis Fiskeridirektoratet skønner, at der inden for det samlede antal KW-dage, der står til rådighed for Danmark i forvaltningsperioden, er plads i den redskabskategori i Kattegat, der søges om kW-dage tilladelse til.

Forslaget skal forelægges Erhvervsfiskeriudvalget, hvorefter det med kort frist kan gennemføres.