Kontrolskibet ”Nordsøen” finder olieforurener

Kontrolskibet ”Nordsøen” finder olieforurener

Søndag blev der opdaget olieforurening i Ålbæk bugten og det lykkedes at finde synderen.
Under fiskeriinspektion i Kattegat observerede besætningen på Fiskeridirektoratets kontrolskib ”Nordsøen” en olieforurening i Ålbæk Bugten ca. otte sømil fra land. Besætningen kontaktede efter forskrifterne straks Søværnets Maritimt Overvågningscenter Nord (MOCN) og Maritime Assistance Service (MAS).

Fiskerikontrolskibet ”Nordsøen” tog prøver af olien og kunne konstatere, at olien strakte sig i en mere end otte sømil lang bræmme af varierede bredde, fra ca. 50 meter til flere hundrede meter.

På baggrund af disse oplysninger iværksatte MOCN en undersøgelse af hvilke skibe, der havde været i området. Resultatet af undersøgelsen blev, at man lokaliserede et skib, der havde været i området, og fra skibets side erkendte man at have lukket olien ud. Skibets fører kan nu forvente at blive præsenteret for et bødekrav.

Miljøskibet ”Mette Miljø” blev efterfølgende sendt til området for at indsamle yderligere beviser samt vurdering af olieforureningens omfang.

”Det er glædeligt, at Fiskeridirektoratets fiskerikontrolskibe udover at bidrage til redningsberedskabet også kan bidrage til miljøberedskabet. Fiskeridirektoratet vil i endnu større grad være i stand til dette, når det nye fiskerikontrolskib, der er udstyret til inddæmning af olie, sættes i tjeneste, ” udtaler Anders Munk Jensen, direktør i Fiskeridirektoratet.

Olieforurenere findes sjældent
Det er meget sjældent, at en olieforurener findes. I dette tilfælde skyldes det udelukkende, at kontrolskibet ”Nordsøen” var på rette sted til rette tid, og fordi der straks blev handlet via de rigtige instanser. MAS-vagten og MOCN har efterfølgende udtrykt respekt for det arbejde, der blev igangsat af kontrolskibet ”Nordsøen”.