Konference om udviklingspotentialer i forarbejdningssektoren

Konference om udviklingspotentialer i forarbejdningssektoren

Bestyrelsen for Grønt Udviklings- og Demonstrationsprogram (GUDP) inviterer alle interesserede til GUDP-konference tirsdag den 10. september 2013.
Bestyrelsen for Grønt Udviklings- og Demonstrationsprogram (GUDP) inviterer alle interesserede til konference tirsdag den 10. september 2013 fra kl. 9.30 i Dansk Industris konferencesal på Rådhuspladsen i København.

Kom og hør om eksempler på grøn nytænkning og bidrag til vækstskabende idéudvikling. Bliv opdateret på den nyeste viden på forarbejdningsområdet og om nye vækstmuligheder for erhvervet.

Du får også mulighed for at networke og udvikle idéer med dine næste samarbejdspartnere i en interaktiv eftermiddagssession.

Konferencen er gratis.

Foreløbigt program:

Moderator: Henrik Zobbe fra Fødevareøkonomisk Institut, Københavns Universitet

*Formand Peder Tuborgh, Vækstteam for Fødevarer taler om erhvervets fremtidsperspektiver og vækstmuligheder
*Professor for forskning og innovation Jacob Holm Nielsen, KU FOOD taler om innovationssamarbejde mellem virksomheder og forskere
*Fremtidsforsker Birthe Linddal taler om vores foodtrends & madvaner i år 2020
*Direktør Hardy Jensen, Nordjysk Fødevare Netværk introducerer den nye sporbarheds-app ”Foodtag”
*Senior Manager Lars Nørgaard, Foss Electric A/S taler om en virksomhed der er teknologileverandør på et marked i forandring
*Kok & Inspirator Claus Holm taler om rejsen fra kokkegastronomi til supermarkedsprodukt
*Vinderne af KU’s innovationspris 2012 Keld Ejdrup Markedal og Jens Chr. Sørensen taler om udviklingen af deres patenterede produktionsproces

Det endelige program foreligger august 2013