Kendt Hvide Sande fartøj forbedre arbejdsmiljøet om bord

Kendt Hvide Sande fartøj forbedre arbejdsmiljøet om bord

Et længe næret ønske, om at ændre på nogle af arbejdsrutinerne om bord på garnbåden RI 244 Rikke Høy, sammenholdt med myndighedskrav om ny eLog version 7.6.1 samt udsigten til nogle uger med lidt ringere fiskepriser, her i vinters, fik fiskeskipper Poul Johnsen Høj, til at gribe telefonen og ringe til Hvide Sande Skibssmedie og aftale tid for en mindre ombygning.

Men som Poul Johnsen Høj fortæller til FiskerForum med et smil, kommer der altid lidt til, man gerne vil have lavet, og derfor bliver det altid lidt dyrere end man regner med, ”men nu har vi også fået det, som vi gerne vil have det.”

Kontinuerligt flow i hele processen.
Hvide Sande Skibssmedie og fiskeskipper Poul Johnsen Høj, har nøje gennemtænkt hele arbejdsrytmen ind i de ændringer, som i de sidste par uger er blevet foretaget ved garnskibet RI 244 Rikke Høy. Helt ude fra garnhaleren og til den nyindrettet slidske, der fører garnene ind gennem en lille luge til afpillerbordet, der i dag måler hele skibes bredde sammen med rensebordet, hvorefter fisken renses og smides over i det nyindrettet rensekar, hvorfra det efter sortering går i lasten til vejning og registrering på E-loggen. Fisken søpakkes og ises herefter fra den nye ismaskine, hvor fisken efterfølgende går ind til kassestabling i rummet, hvor der efter en ombygningen og ændringen, nu er plads til 500 kasser.

Skipper Poul Johnsen Høj siger videre, at der ikke er noget epokegørende nyt i opsætningen, men at investeringen i ændringerne, med nyt rensekar og ismaskine samt vejningen og E-log har givet hele processen, fra fisken kommer over rælingen og til den ligger søpakket på is, et større flow og et helt andet arbejdsmiljø for besætningen. Før var pladsen trang og meget af arbejdet foregik i en uhensigtsmæssig arbejdsstilling, det er der rettet helt op på nu. Endvidere forventer skipperen, at investeringen sammen med tilskuddet fra sidste års pulje, gerne skulle give besparelser på omkostningerne, når man nu selv har isen om bord og der er søpakket inden landing. Der skal optimeres på kvalitet og fokus skal hele tiden være rettet på omkostningerne, der i de sidste mange år bare er steget, hvorimod priserne på fisken, nærmest har været stagnerende.

Begyndende generationsskifte
Som for andre i fiskeriet, har der været langt mellem nye ansigter og yngre kræfter på dækket. Men sidste år fik Dennis Birnbaum på 27 år fra Lunderskov, efter endt sætteskipper af 3. grad fra Skagen skipperskole, foden på broen af RI 244 Rikke Høy, og fik prøvet skipperjobbet af. Et job han fik tid til at prøve af, inden han satte sin underskrift på det papir, hvorved han nu ejer 15% af garnfartøjet Rikke Høy. Forud er gået meget papirarbejde og ansøgninger, med støtte fra EU og forskellige tilskud og lån til det begyndende generationsskifte. Alt sammen en hjælp til den unge skipper, der nu fremover deler jobbet med Poul Johnsen Høj. Et job, der hvis Dennis Birnbaum senere om nogle år ønsker at forlade faget, ikke hæfter mere, end begge underskrivere, har aftalt en fornuftig afståelse, hvis det skulle blive nødvendigt. Det skal ifølge Poul Johnsen Høj, stadig være lysten der driver værket og må ikke opleves som en stavnsbinding.

Fiskerne på RI 244 Rikke Høy Hvide Sande, glæder sig til at sætte kursen fiskepladsen, efter håndværkerne, som de har lovet, har gjort deres her midt i næste uge. Både skipper på broen og besætningen glæder sig til at komme ud og få prøvet ændringerne af og alle er enige om, at fire uger på land – det rækker..

FiskerForum.com