NIFES rapport om tungmetaller i sej

NIFES rapport om tungmetaller i sej

Det Norske Institut for Fødevaresikkerhed (NIFES) har undersøgt sej fra Nordsøen og Skagerrak, og undersøgelsen bekræfter at fisken indeholder lave niveauer af tungmetaller og er derfor sikre at spise.

Det er blandt resultaterne af den netop udsendte rapport fra NIFES, hvor man har undersøgt 664 sej fra Nordsøen og Skagerrak, og fundet at niveauer af cadmium, kviksølv og bly, alle var under EUs grænseværdier.

Niveauet af kviksølv i fileteret sej, var omkring 0,06 mg pr. kilo , hvilket er omkring en tiendedel af den tilladte grænse. Niveauet var også lavere end i torsk fra det samme område.

I sej, som i anden mager fisk, lagres de organiske miljøgifte i leveren i stedet for i muskelkødet. Mere om den del af undersøgelsen i rapporten her nedenfor.

Læs rapporten fra Det Norske Institut for Fødevaresikkerhed (NIFES) her.